Jarduera eteteagatiko langile autonomoentzako prestazio ekonomikoak

Ondorio ekonomiko larrietara aurre egiteko eragindako krisi sanitarioaren birusak COVID-19, langile autonomoen eskura jartzen dira Gizarte Segurantzaren prestazioak gure ordenamendu juridikoan biderkatu dira, bere bere konturako jardueraren gelditzearekin lotutakoak edo deribatutako diru-sarreren murriztapenarekin beraren, guztiak haiek mutua kolaboratzaileek kudeatuta Gizarte Segurantzarekin.

Informazioa eta sarbidea errazteko asmozena sobera prestazio ekonomiko hauen hura egokitzen da a bere egoera zehazten du, ondoren, galdera batzuk aurkezten dizkiogu eta bere erantzunak gidatuko diote informazioaren kontsultan eta dagokion eskaeraren adierazpenean.

Berari gogoratzen la garrantzia aukeratzeko zuzenki prestazio mota, dute epeak eta baldintza desberdinak dauden modalitate desberdinak, eta horregatik, eskaera okerra egiteko, hau ezin izan sarbide izan pentsamendua ahal izango luke, edo eskatutakoari edo egia esan eta honi berari egokitu ahal izango zezan, edo hacerlo bere zenbatekoaren partez berandutzearekin eta deskontuarekin.

Mesedez, irizkide hurrengo galderetara:

COVID-19 birusaren hedapena saihesteko, eta autoritate eskudunaren 2020ko urriaren 1eko edo horren osteko ebazpenen betez, norberaren konturako aipatutako jardueraren itxiera edo debekua (negozioaren ordutegiaren edo edukieraren murrizketa soil bat ez dena) erabaki delarik, aldi baterako zure jarduera eten behar izan al duzu?

BAI
EZ

Egoera hauetan da da agintari eskudunaren ebazpen baten betetzearen ondorioz jardueraren aldi baterako etendura gertatzen da (nazionala, autonomikoa, probintzialak, udaltzaingoa, eta abar), zehazki igorritakoa saihesteko birusaren zabaltzea COVID-19, eta eta horregatik egindako jardueraren itxiera edo debekua erabakitzen da bere konturakoa.

Dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren% 50ari prestazio ekonomiko baliokide bat eskatu ahal badie jarduera honetarako, kopurua ahal izango badu incrementarse% 20an familia ugariaren kidea da (eta familia-unitatearen diru-sarrera bakarrak edo aldi horretan zehar antzekoa bere jarduera beraren datoz etendakoa) edo disminuirse% 50etik 40ra, prestazio honen onuradunekin elkarrekin bizitzen da, bizikidetzaren antzeko familiako lotura edo unitateak lotuta lehen ahaidetasun-mailaraino odolkidetasun edo afinitateagatik.

Prestazioak ahal izango du percibirse hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora edo bere konturako jardueraren debekua agintari eskudunak, bere aplikazioa jaso da hilabetearen azken eguneraino, prestazioa eskatu da en itxieraren ebazpenaren indarrean sartzera hamabost biharamunak edo debekua edo, de formularse kanpo epe hau, eskaeraren egunetik.

Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta erregimen berezian, mantenduko da kargugabetutakoa geratzen de. Honen hilabetearen lehen egunetik kotizatzeko beharra jardueraren itxieraren neurria adoptatzen da hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da.

Honetan Araudia prestazio honetara sarbide izateko bete behar duen baldintzak kontsultatu ahal izango ditu eta halaber beraren onespen eta ordainketaren dagokion prozedura, bezala hitzez hitz arau aplikagarrian. jasotzen dute

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren onespena eta ordainketa, eskatu ahal izango dio adierazi zehazki bere eskaeran administrazio-ebazpena horretarako nahitaezkoa izanezen (ebazpenaren agintari eskudun eta data), horren bidez itxiera erabaki dadin edo argitaratu zen bere konturako jardueraren debekua eta data eta aldizkari ofiziala; edo, bestela, ebazpen honen kopia. batu behar izango du

2020ko azaroaren 11ko Gizarte Segurantzaren Antolamenduaren Zuzendaritza Nagusiaren txostenaren arabera, COVID-19 birusaren zabalkundea gutxitzeko ostalaritza eta sukaldaritza jardueraren debekuari dagokionez, lurralde batzuetako autoritate eskudunen ebazpenaren bidez hurrengoa erabakitzen ari da: "(...) Autonomia-erkidegoak euste-neurriak hartzea adostu zuen unean, etxean entregatzeko edo establezimenduan edo ibilgailuan jasotzeko aukera ez burutzeko aukera hartu zuten langile autonomoek, atzitu ahal izango dute, betiere irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretuaren 13. artikuluan ezarritako baldintzak betez, bertan aurreikusitako aparteko prestazioa, eta horretarako, nahikoa izango da, Administrazio publikoen administrazio-prozedura ohikoaren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, osatzea eta harpidetzea Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen mutualitatearen aurrean, norberaren konturako jardueraren aldi baterako guztizko etenari buruzko aitorpen erantzulea, eta bertan, gainera, konpromisoa hartuko dute erakunde kolaboratzailearen aurrean emateko, une bakoitzean eskatzen zaizkien edozein dokumentu, prestazio horrek babestutako egoeraren konkurrentzia akreditatzeko (...)" Kasu horiek aurreikusteko, aurreko paragrafoan adierazitako formularioa barne hartzen duen aitorpen erantzulean barne hartzen da ostalaritzan eta sukaldaritzan lan egiten duen autonomoaren aitorpen zehatza, non adierazten den bere jardueraren aldi baterako etenean, ez duela burutuko etxean entregatzeko, edo bere produktuak eskueran jartzeko zerbitzurik.

Itzuli

Dauka Zu. sasoiko langile autonomoaren kontsiderazioa?

BAI
EZ

Soilik urte bakoitzeko epealdi jakin batzuetan zehar erregimen berezian alta emanda mantentzen diren eta COVID-19ak eragindako osasun-krisiarengatik norberaren konturako jardueran kaltetuak izan diren autonomoentzat bideratutako prestazioa eska dezakezu.

Jarduerari dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70aren baliokidea da prestazio ekonomikoa eta gehienez lau hilabetez jasoko da, hori eskatzeko muga 2020ko urriaren 23a izanik.

Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da izango, jarraitzen alta egoeran edo erregimen berezian altara onartutakoa.

2021eko urtarrilaren 31ra arte eska daiteke prestazioa eta sarrera-baldintzak kontsultatu ahal izango dituzu hurrengoan Araudia, hurrengoaren bidez Eskaeraren inprimakia. Prestazioa jasotzen hasi ahal izango da 2020ko urriaren 1etik, urriaren 23ra arte eskaera egiten baduzu, edo kontrako kasuan, eskaera egin eta hurrengo egunetik hasita.

Itzuli

Erregimen berezira bere kotizazioan kontua jardunari uztearen estaldurarekin eta kotizazioaren denboraldi bat jardunari uzteak de behintzat hamabi hilabeteak bere gaur egungo egoeraren aurreko jarraitutakoak?

BAI
EZ

Estimatu murriztapen bat esperimentatu ahal du de behintzat bere deribatutako diru-sarreretan% 50 laugarren hiruhilekoan zehar bere konturako jardueraren 2020ko, 2020ko lehen hiruhilekoari dagokionez eta, gainera, haiek esandako aldian 2.850 euroak ez dituzte gaindituko?

BAI
EZ

Legeriak kasu horietarako jardunari uzteagatiko aparteko prestazioa aurreikusten zuen, eta hori 2020ko abenduaren 31ra arte eska zitekeen; izan ere, horren ostean egindako eskaerek ez lukete eraginik izango 2021eko urtarrilaren 31 baino lehen, hori izanik bere behin betiko iraungipenerako legez aurreikusitako data.

Honetan Araudia prestazioari dagokion guztia kontsultatu ahal izango duzu

Itzuli

Lo damu, baina, bere erantzunaren arabera adierazitako gaietara, ez du betetzen sarbide izateko baldintzak a prestazioen inorra kudeatutako jardunari uzteak FREMAPek.

Informazio gehiagorako, ahal du kontsultatu mutua honekin

Eskerrik asko.

Itzuli

Estimatu fakturazioan murriztapen bat bere bere konturako jarduera esperimentatu ahal duela 2020. urtearen laugarren hiruhilekoan zehar de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez% 75, eta, halaber, ez du lortuko 2020ko adierazitako hiruhilekoan zehar 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk?

BAI
EZ

Bere konturako jarduerarekin prestazio bateragarria jaso du 2020ko irailaren 30era arte?

BAI
EZ

Prestazioaren luzapena eskatu ahal duen jardunari uzte bateragarriak etorri da jarduerarekin jasotzen ahal izango du irailaren 30era arte 2020ko, extenderse gehienez urtarrilaren 31ra arte 2021eko.

Prestazioaren luzapenera eskubidea izateko, jasotako prestazio honi eskubidea bere unean mantentzeaz gain denboraldian zehar 2020ko uztailetik irailera, egiaztatu behar izango du cuando berari eskatu laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat horretarako 2020. urtearen de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez% 75 eta halaber ez egon lortutakoa 2020ko adierazitako hiruhilekoan zehar 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk.

Luzapena eskatzen baduzu 2020ko urriaren 23ra arteko muga izanik, hori jaso ahal izango duzu 2020 urriaren 1etik; aurkako kasuan, luzapenaren eskaerara hurrengo egunetik abonatuko.

Jarraituko du jasotzen prestazioa kopuru berean irailaren 30era arte 2020ko, jarraitu behar erregimen berezian altaren.

Honetan Araudia baldintzak kontsultatu ahal izango ditu prestazioaren eta halaber prozeduraren luzapen honetara sarbide izateko beraren onespen eta ordainketaren dagokiona bete behar du , bezala hitzez hitz arau aplikagarrian. jasotzen dute

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia prestazioaren onespena eta ordainketa ahal izango eskatu a FREMAP el

Itzuli

Jardunari uzteak ezohiko prestazioa jaso du ekainaren 30era arte alarmaren estatuan zehar 2020ko?

BAI
EZ

Jardunari uzte bateragarriak prestazioa eskatu ahal duen jarduerarekin ahal izango du urriaren 1etik 2020ko, extenderse gehienez urtarrilaren 31ra arte 2021eko.

Prestaziora eskubidea izateko laugarren hiruhilekoan zehar fakturazioan murriztapen bat bere unean egiaztatu behar izango du 2020. urtearen de behintzat 2019. urtearen aldi berari dagokionez% 75 eta halaber ez egon lortutakoa 2020ko adierazitako hiruhilekoan zehar 5.818,75 eurotara etekin garbi nagusi batzuk.

Prestazioa eskatzen baduzu 2020ko urriaren 23ra arteko muga izanik, hori jaso ahal izango duzu 2020ko urriaren 1etik; aurkako kasuan, hurrengo egunetik eskaerara. abonatuko

Prestazio baliokide bat jasoko du kotizazio-oinarrien batezbestekoaren% 70ari azkenen hamabi hilabete, dagokiona muga maximo eta minimoaren aplikazioarekin bere egoeraren arabera senidea edo, bere kasuan, bere jarduerari dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren% 70. Halaber, gertakizun arruntei dagokien kotizazioaren zenbatekoa. abonatuko dio

Honetan Araudia baldintzak kontsultatu ahal izango ditu prestazioaren eta halaber prozeduraren luzapen honetara sarbide izateko beraren onespen eta ordainketaren dagokiona bete behar du , bezala hitzez hitz arau aplikagarrian. jasotzen dute

Eta, honetatik Eskaeraren inprimakia FREMAPi prestazioaren onespena eta ordainketa. eskatu ahal izango dio

Itzuli

Baja erregimen berezian langile autonomo edo autonomoa bezala eragin du eta jardunari uzteak prestazio arrunta eskatu nahi du?

BAI
EZ

Lo damu, baina, bere erantzunaren arabera adierazitako gaietara, ez du betetzen sarbide izateko baldintzak a prestazioen inorra kudeatutako jardunari uzteak FREMAPek.

Informazio gehiagorako, ahal du kontsultatu mutua honekin

Eskerrik asko.

Itzuli

Baja erregimen berezian langile autonomo edo autonomoa bezala eragin du eta jardunari uzteak prestazio arrunta eskatu nahi du?

BAI
EZ

Lo damu, baina, bere erantzunaren arabera adierazitako gaietara, ez du betetzen sarbide izateko baldintzak a prestazioen inorra kudeatutako jardunari uzteak FREMAPek.

Informazio gehiagorako, ahal du kontsultatu mutua honekin

Eskerrik asko.

Itzuli