13.1. artikulua irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretua

Erasandako langile autonomoentzat jardunari uztearen ezohiko prestazioa jarduera guztiaren aldi baterako etendura batek agintari eskudunaren ebazpenaren ondorioz eustearen neurri bezala birusaren zabaltzearen COVID-19 (…)

2020ko urriaren 1etik aurreren, langile autonomoak ikusi bere jarduera guztiak ebazpen adoptatu baten ondorioz etetera derrigortutakoak agintari eskudunak eustearen neurri bezala birusaren zabaltzean COVID-19, ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera eskubidea izango dute ondoren. ezartzen dira hitzetan eta baldintzetan