13.2. artikulua irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretua

Jardunari uztearen ezohiko prestazioena (…) eta langile autonomo haientzat eskubidea prestazio arruntera ezin dute eragin laugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako jardunari uztearen errege lege-dekretu honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren hurrengoak, Legegintzako Errege-dekretuaren bidez onetsitakoa 8/urriaren 30a 2015

(…) 2020ko urriaren 1etik aurreren, ezohiko izaeraren jardunari uztearen prestazio ekonomiko batera sarbide izan ahal izango dute ondoren langile autonomo haiek definitzen dutena hitzetan atal honetan ezarritako baldintzak biltzen dute .