Laugarren xedapen gehigarria irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege-dekretua

Jardunari uzte bateragarriaren prestaziora eskubidea bere konturako lanarekin eta prestazioen luzapena jada 24/2020 Errege Lege-dekretuko 9. artikuluaren babesean eragindakoak, neurri sozialen ekainaren 26ko lan autonomoaren lanbide eta babesaren indarberritzearen eta sektore industrialaren lehiakortasunaren.