Prestazio bereziak

Orrialdearen edukia

Zer dira Prestazio bereziak?

Lan-istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioz premian diren pertsonei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira, borondatezko kontingentzia horren estaldura dutenean.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioak onartutako aurrekontuaren bidez finantzatzen dira, Mutualitateak sortutako Gizarte Laguntzaren Erreserbaren pentzura.

Nork eska dezake diruzko laguntza hori?

Gure enpresa mutualisten langile guztiek eta bere kontura ari diren langileek, baldin eta Lan-istripu bat edo Laneko gaixotasuna bat izan eta horren eraginez egoera ekonomiko larrian badaude, diru-sarrerak gutxitu zaizkielako edo Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen gastu bereziei aurre egin behar dietelako.

Langilearen edo autonomoaren heriotza gertatzekotan, bere kargu dauden senideek eskatu ahal izango dute.

Horiez gain, hauek ere eskaera aurkeztu ahal izango dute:

 • FREMAPeko gizarte-langileek.
 • Istripua izan duen edo Laneko gaixotasuna duen langilearen enpresa mutualistaren gizarte-langileek.
 • Istripua izan duen edo Laneko gaixotasuna duen langilearen enpresa mutualistaren langileen ordezkariek.
 • FREMAPi elkartutako enpresak berak.

Zein prestazio mota eska daiteke?

 • AUTOENPLEGUA
  • Makinak erosteko laguntzak
  • Negozioa abian jartzeko laguntzak
 • AUTONOMOAK
  • Laguntza ekonomikoa bajan dauden langile autonomoentzat lan-istripuagatik edo gaixotasun profesionalagatik
 • LAGUNTZA TEKNIKOAK
  • Autonomia eta mugikortasuna errazteko produktuak
 • BEHAR EGOERAK*
  • Aldi baterako ezintasuna eta Ezintasun iraunkorrean egonik premiazko egoeran dauden langileentzako laguntzak
  • Tratamendu medikoa duten pentsiodunentzako laguntzak
  • Prestazioa jasotzeko eskubiderik gabeko baja medikoan dauden pazienteentzako laguntzak
  • Diru-laguntzak diru-sarreren galerak konpentsatzeko istripu bat jasan duen senide bat zaintzeagatik

  *Baldin eta Prestazio berezien komisioak eskatutako baldintzak betetzen badituzte

 • HERIOTZA
  • Ehorzketa gastuak
  • Diru-laguntza umezurtzei gabezia egoeran.
  • Senitartekoei zuzendutako arreta psikologiko eta sozial espezializatua
  • Diru-laguntzak umezurtzen eta senide eskubidedunen prestakuntzarako
 • PRESTAKUNTZA MAJADAHONDAKO LANBIDE BERREGOKITZAPEN ZENTROAN
  • Prestakuntza bekak
  • Egonaldia
  • Joan-etorriak
  • Berregokitzapen profesionaleko ikastaroak
  • Lan orientabiderako ikastaroak
  • Laneko praktikak
 • KANPO PRESTAKUNTZA
  • Estatuko Administrazioak edo autonomia erkidegoak homologatutako ikastaroak
  • Ikastaro pribatuak espezialitateetan
 • OSPITALERATZEAK EDO TRATAMENDUAK ERAGINDAKO OHIZ KANPOKO GASTUAK
  • Laguntzaile/zaindariaren mantenu eta lekualdatzeen dietak
  • Etxez-etxeko laguntzak
  • Minusbaliatu Handien aldi baterako egonaldiak
 • PROTESIA
  • Protesi Oftalmologikoak
  • Betaurrekoak berritzea
  • Hortzetako protesia
  • Entzumenezko protesiak/audifonoak
  • Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen beste protesiak
 • DESGAITASUNA DUTEN ONURADUNENTZAKO ETXEBIZITZAK
  • Etxebizitza egokitzea
  • Etxebizitza erostea
  • Etxebizitza alokatzea
 • HAINBAT
  • Haurrentzako arreta
  • PC ekipoak erosteko/egokitzeko laguntzak
  • Zaintzaileen prestakuntza

Nola lortu laguntza horiek?

Zure bizilekutik gertuen dagoen FREMAP bulegoko gizarte-langilearengana jo beharko duzu.

Gizarte-langileak Prestazio berezien batzordeari aurkeztuko dio zure eskaera. Batzorde hori FREMAPi elkartutako enpresaburuen bost ordezkarik eta FREMAPi elkartutako enpresetako langileen bost ordezkarik, sindikatuek hautatuak, osatzen dute. Batzordeak eskaera bakoitza aztertuko du, eta kasuan kasuko ebazpena emango du.