Prestazio bereziak

Orrialdearen edukia

Zer dira Prestazio bereziak?

Lan-istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioz premian diren pertsonei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira, borondatezko kontingentzia horren estaldura dutenean.

Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioak onartutako aurrekontuaren bidez finantzatzen dira, Mutualitateak sortutako Gizarte Laguntzaren Erreserbaren pentzura.

Nork eska dezake diruzko laguntza hori?

Gure enpresa mutualisten langile guztiek eta bere kontura ari diren langileek, baldin eta Lan-istripu bat edo Laneko gaixotasuna bat izan eta horren eraginez egoera ekonomiko larrian badaude, diru-sarrerak gutxitu zaizkielako edo Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen gastu bereziei aurre egin behar dietelako.

Langilearen edo autonomoaren heriotza gertatzekotan, bere kargu dauden senideek eskatu ahal izango dute.

Horiez gain, hauek ere eskaera aurkeztu ahal izango dute:

 • FREMAPeko gizarte-langileek.
 • Istripua izan duen edo Laneko gaixotasuna duen langilearen enpresa mutualistaren gizarte-langileek.
 • Istripua izan duen edo Laneko gaixotasuna duen langilearen enpresa mutualistaren langileen ordezkariek.
 • FREMAPi elkartutako enpresak berak.

Zein prestazio mota eska daiteke?

 • AUTOENPLEGUA
  • Makinak erosteko laguntzak
  • Negozioa abian jartzeko laguntzak
 • AUTONOMOAK
  • Aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile autonomoentzako laguntzak
 • LAGUNTZA TEKNIKOAK
  • Autonomia eta mugikortasuna errazteko produktuak
 • PREMIAZKO EGOERAK
  • Aldi baterako ezintasuna eta Ezintasun iraunkorrean egonik premiazko egoeran dauden langileentzako laguntzak
  • Tratamendu medikoa duten pentsiodunentzako laguntzak
  • Prestazioa jasotzeko eskubiderik gabeko baja medikoan dauden pazienteentzako laguntzak
  • Istripua izandako senitartekoa zaintzeagatik galdutako diru-sarrerak konpentsatzeko laguntzak.
 • HERIOTZA
  • Ehorzketa gastuak
  • Umezurtzak, gurasoak eta beste senitartekoei zuzenduriko gabezia egoeragatiko laguntzak
 • PRESTAKUNTZA MAJADAHONDAKO LANBIDE BERREGOKITZAPEN ZENTROAN
  • Prestakuntza bekak
  • Egonaldia
  • Joan-etorriak
  • Berregokitzapen profesionaleko ikastaroak
  • Lan orientabiderako ikastaroak
  • Laneko praktikak
  • Ekintzaileen ikastaroak
 • KANPO PRESTAKUNTZA
  • Estatuko Administrazioak edo autonomia erkidegoak homologatutako ikastaroak
  • Homologatu gabeko edo eskolan egon beharrik gabeko ikastaroak
 • OSPITALERATZEAK EDO TRATAMENDUAK ERAGINDAKO OHIZ KANPOKO GASTUAK
  • Mantenuaren dietak eta laguntzaile joan-etorriak/ospitaleko diru-sarrerak zaindaria
  • Etxez-etxeko laguntzak
  • Minusbaliatu Handien aldi baterako egonaldiak
 • PROTESIA
  • Betaurrekoak berritzea
  • Hortzetako protesia berritzea
  • Entzutezko protesiaren berritzea/Audiofonoak
  • Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen beste protesiak
 • DESGAITASUNA DUTEN ONURADUNENTZAKO ETXEBIZITZAK
  • Etxebizitza egokitzea
  • Etxebizitza erostea
 • HAINBAT
  • Haurrentzako arreta
  • PC ekipoak erosteko/egokitzeko laguntzak
  • Zaintzaileen prestakuntza
  • Senitartekoei zuzendutako arreta psikologiko eta sozial espezializatua

Zein baldintza behar da?

Kontsultatu kontzeptu bakoitzaren baldintzak hurrengo katalogoan.

Nola lortu laguntza horiek?

FREMAP gertuenaren bulegoaren Gizarte-langileari abiatu behar izango dio bere bizilekura.

Gizarte-langileak bere eskaera Prestazio berezien Batzordeari aurkeztuko dio. Batzorde hori FREMAPi elkartutako enpresaburuen bost ordezkarik eta FREMAPi elkartutako enpresetako langileen bost ordezkarik, sindikatuek hautatuak, osatzen dute. Batzordeak eskaera bakoitza aztertuko du, eta kasuan kasuko ebazpena emango du.