Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Gaixotasun arrunta eta Lanetik kanpoko istripua

Irudi apaingarria, mutila makuluekin

Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrak mutuei ahalmena ematen die Gaixotasun arruntetik eta Lanez kanpoko istriputik eratorritako aldi baterako ezintasunengatik prestazio ekonomikoak estaltzeko.

Ezaugarri nagusiak

 • Ez du kostu gehigarririk enpresarentzat.
 • Zerbitzu mediko propioen bidez egiten da.
 • Gaixotasun arruntaren eta lanez kanpoko istripuaren jarraipenean eta kontrolean kolaboratzen dugu sendatze hobea eta azkarragoa sustatuz.
 • Aldi baterako ezintasuna duten langileei proba medikoak eta tratamenduak egitea aurreratuko zaie, Osasun Zerbitzu Publikoak baimena ematen duenean, betiere gaixoaren baimen informatuarekin.
 • FREMAPek eskumena du Ezintasun iraunkorraren prozedura abiarazteko, 545 egunetako epea itxaron beharrik gabe.

Gure xedea

FREMAPen helburua da Gizarte Segurantzarekin kolaboratzea jarraipen medikoa eta diagnostiko azkarrak egiten, azterketa eta miaketa osagarriak eginez tratamendu medikoa ahalik lasterren aplikatua izan dadin eta bere lanpostura gaitasun osoko baldintzetan garaiz itzultzeko.

Nola egiten dugu

 • Baja ahalik eta denbora gutxienean hartzea.
 • Prestaziorako eskubidearen aitortza.
 • Langilearekin berehala harremanetan jartzea.
 • Langilearen minak horretarako aukera emanez gero, laster deitu.
 • Jarraipen medikoa, miaketa eta azterketa osagarriak eginez.

FREMAPen osasun-zerbitzuak hau baliozkotuko du saio klinikoan:

  • Probak / Tratamenduak egitea: Osasun Zerbitzu Publikoko medikuaren baimenarekin eta pazientearen baimen informatuarekin egingo dira. Azterketa eta tratamendu horien emaitzak langilea artatzen duen Osasun Zerbitzu Publikoaren medikuaren esku jarriko dira.
  • Alta eta Ezintasun egoeren proposamenak: Abenduaren 26ko 35/2014 Legeak eskumena ematen die gure mediku-zerbitzuei alta eta/edo ezintasun iraunkorreko egoerak proposatzeko Mediku Ikuskaritzari. Proposamen horiek langileari eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari ere jakinaraziko zaizkie aldi berean.
  • Legean ezartzen denez, Osasun Zerbitzu Publikoaren Mediku Ikuskaritzak atzera botatzen badu Mutuak egindako alta-proposamena edota horri ez badio ezarritako modu eta epean erantzuten, Mutuak Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari eska diezaioke alta-agiria egitea.

Prestazio ekonomikoak

Langileari dagokion erregimenaren arabera:

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra – Lan-harremana indarrean duen besteren konturako langilea
Baja-egunak Prestazioaren zenbatekoa Prestazioaren arduraduna
1. egunetik 3. egunera Ez da prestaziorik emango
4. egunetik 15. egunera oinarri arautzailearen %60 Enpresa
16. egunetik 20. egunera oinarri arautzailearen %60 Mutua
21. egunetik prestazioa amaitu arte oinarri arautzailearen %75 Mutua
Etxeko Langileen Sistema Berezia
Baja-egunak Prestazioaren zenbatekoa Ordainketaren arduraduna
1. egunetik 3. egunera Ez da prestaziorik emango
4. egunetik 8. egunera oinarri arautzailearen %60 Enplegatzailea
9. egunetik 20. egunera oinarri arautzailearen %60 Mutua
21. egunetik prestazioa amaitu arte oinarri arautzailearen %75 Mutua
Langile Autonomoen Erregimen Orokorra – Besteren kontura lan egiten duen langilea
Baja-egunak Prestazioaren zenbatekoa Ordainketaren arduraduna
1. egunetik 3. egunera Ez da prestaziorik emango
4. egunetik 20. egunera oinarri arautzailearen %60 Mutua
21. egunetik prestazioa amaitu arte oinarri arautzailearen %75 Mutua
 • FREMAPen zerbitzu medikuetara joateagatik joan-etorrien gastuen ordainketa.

ALDI BATERAKO EZINTASUNAREN KUDEAKETA

​​​​​​​​​​​