Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Gaixotasun profesionala

Irudi apaingarria, langileak

Gaixotasun profesionaltzat hartuko da besteren konturako zein norberaren konturako lanaren ondorioz hartzen dena, gaixotasun hori Gaixotasun profesionalen zerrendan sartuta baldin badago.

Laneko gaixotasunen zerrenda

El ED 1299/2006 lege-testuak, azaroaren 10ekoak, pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da laneko gaixotasunen zerrenda onetsi du, arauaren 1. eranskinean jasota dagoena. Laneko gaixotasunak 6 taldetan banatzen ditu, zerk eragin dituen arabera:

 • 1. taldea: Agente kimikoek eragindakoak.
 • 2. taldea: Agente fisikoek eragindakoak.
 • 3. taldea: Agente biologikoek eragindakoak.
 • 4. taldea: Gainerako ataletan sartu ez diren substantzia eta agenteen inhalazioak eragindakoak.
 • 5. taldea: Azalaren gaixotasunak, gainerako ataletan sartu ez diren substantzia eta agenteek eragindakoak.
 • 6. taldea: Agente karzinogenikoek eragindakoak.

Osasun-laguntza

 • Izandako gorputz-kalte eta gaitzen tratamendu mediko eta kirurgikoa, errehabilitazioa, tratamendu farmakologikoa, eta, oro har, istripua izan duenari arreta egin dioten medikuek beharrezkotzat jotzen dituzten proba diagnostiko eta terapeutiko guztiak.
 • Protesi eta aparatu ortopedikoak (materiala berritu behar dutenean ere), ezinduentzako ibilgailuak (gurpil-aulkiak, eta abar).
 • Kirurgia plastikoa eta zuzentzailea istripuaren ondoriozko deformazio edo mutilazioak tratatzeko, itxura fisikoa nabarmen aldatu badiote edo lan egiteko gorputz-atalen funtzionaltasuna murrizten badiote.
 • Beharrezko den errehabilitazio-tratamendua, langilea guztiz senda dadin lortzeko, eta lanerako gai eta prest ahal den azkarren egon dadin
 • Asistentzia jasotzeko egindako joan-etorrien gastuak, garraiobide ohikoak erabiliz edo baimendutako bitarteko ezohikoak erabiliz egin badira.

Diru-prestazioak

FREMAPek istripua edo gaixotasuna gertatzerakoan aurrera eramango dituen prestazioak, Gizarte-segurantzaren lege orokorraren testu bateginean araututa datoz, urriaren 30eko (2015/10/31ko B.O.E) 8/2015 Errege Lege Dekretuak onartua eta bat datorren araudia:

 • Aldi baterako ezintasuna.-%75 oinarri erregulatzailetik.
 • Lesio iraunkor ez inbalidatzaileak.- Orokorreko zenbatekoa, baremoaren arabera.
 • Ezintasun iraunkor partziala.- Oinarri erregulatzailearen 24 hileko ordainketa.
 • Erabateko ezintasun iraunkorra- oinarri erregulatzailearen %55eko pentsioaren baliokidea gehi %20 55 urte baino nagusiagoak direnentzat eta erabakitako legezko baldintza batzuk betetzen dituztenentzat.
 • Erabateko ezintasun iraunkorra.- Oinarri erregulatzailearen baliokidea den %100.
 • Baliaezintasun handia.- Oinarri erregulatzailearen baliokidea den %-u-100, gehi kotizazioaren oinarri minimoari dagokion %45 eta langileak kotizatu duen azken oinarriaren %30.
 • Heriotzagatik deribatutako prestazioa:
  • Heriotzagatiko laguntza.- 46,04 €.
  • Alarguntza.-%52ko pentsioa eta oinarri erregulatzailearen sei hiletako kalte-ordaina.
  • Zurztasuna.- %20ko pentsioa eta oinarri erregulatzailearen hile bateko kalte-ordaina.
  • Senideen aldeko prestazioak.- pentsioak, aldi baterakoak dirulaguntzak eta kalte-ordainak, bizikidetzako eta hildakoaren kontuz izandako bizipenak zenbait egoeratan.
 • Gastu farmazeutikoen ordaineketa.
 • Ospitaleko gastuen ordainketa edo larrialdi kasuetan bere zerbitzuak erabili diren fakultatiboen ordaineketa.

FREMAPen zerbitzu medikuetara joateagatik joan-etorrien gastuen ordainketa.

(BOE-A-2006-22169Esteka hau leiho berri batean irekiko da).

Prestazio bereziak

FREMAPEko Prestazio Berezien Batzordeak izaera onuragarria duten laguntza ekonomikoak eman ditzake, beharrizanezko egoerak daudenean, lan-istripu eta gaixotasun profesionalaren ondorioz.

Lan-istripu edo gaixotasun profesional bat izan duten eta honen ondorioz, Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen gastu bereziak dituztelako, beharrizan egoera batean dauden gure enpresa mutualistako langile guztiek edo norbere konturako langileek eska dezakete laguntza hau.

Langilearen edo autonomoaren heriotza gertatzekotan, bere kargu dauden senideek eskatu ahal izango dute.

PDF dokumentuei buruzko informazioa: PDF fitxategiak ondo ikusteko, programa instalatuta izan behar da Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adobe-rena.

​​​