Prebentzioaren Informazioa Zerbitzuan alta

Harremanetarako datuak

Bete * izartxoarekin markatutako eremuak, * nahitaezkoak dira.

Jakinarazten dizugu inprimaki hau betez emandako datu pertsonalak FREMAPek, GIZARTE SEGURANTZAREN 61 ZK.DUN MUTUA KOLABORATZAILEAK (egoitza soziala: Pozueloko errepidea 61, 28220 Majadahonda, MADRIL) tratatuko dituela, tratamenduaren arduradun den aldetik.

Identifikaziorako eta harremanerako datuak jasotzearen eta tratatzearen helburua da mutualitateei informazioa eskaintzea FREMAPen prebentzioaren inguruko alderdi garrantzitsuenen edo jarduera edo argitalpen esanguratsuenen gainean.

Datuen Babeserako Araudi Orokorraren (EB) 2016/679 Araudiaren 6.1 c) artikuluak hori egitea ahalbidetzen digu, datuen tratamendua beharrezkoa baita Gizarte Segurantzarekin dugun lankidetza esparruko betebeharrak eta eskubide jakinak gauzatzeko. Gainera, behartuta gaude urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua betetzera, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina eta horren garapen-arauak onartzen dituena, eta baita abenduaren 7ko 1993/1995 Errege Dekretua, Gizarte Segurantzaren eta mutualitateen arteko lankidetzarena, eta TAS/3623/2006 Agindua ere, Gizarte Segurantzako prebentzio jarduerak arautzen dituena.

Ez dugu hirugarren batzuei daturik lagatzen edo nazioartean besterentzen, legeak aginduta denetan izan ezik.

Interesduna zaren aldetik, jakinarazten dizugu datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, eramateko, tratamendua mugatzeko edo automatizatutako banakako erabakien objektu ez izateko eskubidea gauzatu ahal duzula, hemen: derechos_arco@fremap.es. Halaber, edozein unetan kendu dezakezu datuen tratamendurako emandako baimena, eta erreklamazio bat ere aurkez dezakezu Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren (DBEA) aurrean. Era berean, jakinarazten dizugu ezen zerbitzuan baja ematea eska dezakezula Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoari jarraituz, posta elektroniko honetara idatziz: informacion_prevencion@fremap.es

Zure datuen tratamenduari buruz informazio gehiago eskura duzu atal honetan: Datu-babesa.