Ingurumen-kudeaketa

Orrialdearen edukia
Zuhaitzaren eguna

Naturarekiko errespetua, FREMAPen enpresa-kulturaren printzipioetako bat da eta araudia betetzean eta bere ingurumen-kudeaketaren etengabeko hobekuntzan islatzen da.

Printzipio horri eutsita, FREMAPen zuzendaritza nagusiak enpresaren Ingurumen-politika garatu eta finkatu du. Politika hori, hain zuzen ere, ingurumena babesteko asmoarekin enpresak bideratzen dituen jarduerak arautzen dituzten ildo nagusiek eta helburu orokorrek osatzen dute.

 • FREMAP konprometitua dago indarrean dagoen araudia betetzeko -eta aurrerantzean aplikagarria izango dena ere-, hartara ingurumenarekiko jarduerak etengabe hobetzen lagunduko dion ingurumen-kudeaketa sistema bat finkatzeko.
 • FREMAPek konpromiso sendoa hartzen du bere gain kutsadura prebenitzeko, hondakinak murrizteko ahalegin progresiboak egiteko -ahal duen neurrian-, natura- eta energia-baliabideak zentzuz erabiltzeko, eta ingurumena zaintzen duten produktuak erabiltzeko
 • FREMAP konprometitua dago langileak ohartaraztearekin eta haiengandik arazoarekiko sentsibilitate handiagoa lortzearekin, arduraz jokaturik eta gaiaren larritasunaz oharturik, ingurunea babestearen alde egin dezaten
 • FREMAP konprometitua dago ingurumenari buruzko hartu-emanerako bideak zabaltzearekin, enpresatik kanpo eta barruan ere. Hori guztia, noski, gardentasunez, agintaritzekin lankidetzan, eta alderdi interesdunen eta jendearen artean eztabaida irekia sustatuz. Hain zuzen, politika hori jendearen esku egotea nahi baitu FREMAPek

Konpromiso honen eremuan, FREMAPek Ingurumen-kudeaketako eskuliburuan dokumentatuta dagoen eta ingurumen jasangarriaren jarduna orientatzen duten oinarrizko printzipioak biltzen dituen bere Ingurumen-politika ezartzen du, zerbitzuaren eraginkortasuna ingurumenaren zaintzarekin konpatibilizatzen du, kontaminazioa saihestuz, hondakinen sorkuntza progresiboki gutxituz, baliabide natural eta energetikoak arrazionalki erabiliz eta ingurumena errespetatzen duten produktuak erabiliz.

AENORen Ingurumen-kudeaketarako ziurtagiria

Konpromiso horiek bete eta aurrera eramateko asmoz, Ingurumen-kudeaketa sistema bat garatu eta ezarri dugu, UNE-EN ISO 14001:2004 arauarekin bat datorrena, eta AENORek (Espainiako Normalizazio eta Ziurtapen Elkarteak) ziurtatu duena.

Ziurtagiriak jarduera guztiak eta FREMAPen zentro guztietara iristen da (administratiboak, anbulatorioak eta ospitalekoak) lurralde nazional guztian.

UNE-EN ISO 14001:2004 Arauak ingurumen-kudeaketa sistema baten baldintzak zehazten ditu erakundeei ingurumen politika bat garatzeko, politikako konpromisoak lortzeko helburuak eta prozesuak ezartzeko, errendimendua hobetzeko beharrezko jarduerak egiteko eta nazioarteko arauek dituzten baldintzekin sistemak duen adostuna erakusteko aukera ematen du.

FREMAPen Ingurumen-kudeaketa sistemak oinarri dituen dokumentuak hauexek dira: Ingurumen-kudeaketarako Eskuliburua, Ingurumen arloko hamar prozedura berariazko, hogeita hamar Instrukzio Tekniko, eta, azkenik, Kalitatearen kudeaketa sistemak ere batzen dituen hamar prozedura. Horrekin guztiarekin osatu du FREMAPek Kalitate- eta Ingurumen-kudeaketa integratuko sistema.

FREMAPek kontuan hartu dituen ingurumen arloko alderdi guztiak irizpide objektiboen arabera duten garrantziaren arabera hautatu ditu.

FREMAPen Ingurumen-kudeaketa Programek erakunde guztiaren ingurumen helburu komunak zehazten ditu Ingurumen-politikaren printzipioekin lortutako konpromisoen betetzea ziurtatzeko, zentro bakoitzean hauen aldizkako jarraipen bat eginez.

Garapen iraunkorrarekin konpromisoa

FREMAPek bere atxikimendua azaldu dio Nazio Batuen Mundu Itunari. Horren haritik, ingurumenarekiko konpromiso hirukoitza hartu du bere gain:

 • Ingurumenaren arazoei arreta egiteko irizpidea ezartzea
 • Ingurumenarekiko arduraz jokatzea sustatzeko ekimenetan parte hartzea
 • Ingurumenari kalte egiten ez dioten teknologien garapena eta erabilera bultzatzea

FREMAPen ingurumen politika errespetu eta Ingurumenaren garapenean datza eta ondorengo ekimenak hartzen ditu barne:

 • Ingurumen alderdien ebaluazioa eta kontrola
 • Adierazle eta Ingurumen helburuen ezarpena eta jarraipena
 • Ingurumenaren prestakuntza eta sentsibilizazioa
 • Kontrataziorako ingurumen eta eraginkortasun energetikoaren irizpideak
 • Ingurumen komunikazioaren kanalak
 • Eraginkortasun energetikoaren jarduera teknikoak
 • Ingurumen jardunbide egokiak:
  • Ziurtagiria FSC ingurumenarekiko arduraz ekoitzitako paperean
  • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
  • Sortutako hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa, sanitarioak, arriskutsuak eta etxeetakoak barne
  • Ambilamp enpresarekin hitzarmena, lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
  • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako