Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Ingurumen-kudeaketa

Zuhaitzaren eguna

Naturarekiko errespetua, FREMAPen enpresa-kulturaren printzipioetako bat da eta araudia betetzean eta bere ingurumen-kudeaketaren etengabeko hobekuntzan islatzen da.

Printzipio horri eutsita, FREMAPen zuzendaritza nagusiak enpresaren Ingurumen-politika garatu eta finkatu du. Politika hori, hain zuzen ere, ingurumena babesteko asmoarekin enpresak bideratzen dituen jarduerak arautzen dituzten ildo nagusiek eta helburu orokorrek osatzen dute.

 • FREMAP konprometitua dago indarrean dagoen araudia betetzeko -eta aurrerantzean aplikagarria izango dena ere bai-, hartara ingurumenarekiko jarduerak etengabe hobetzen lagunduko dion ingurumen-kudeaketa sistema bat finkatzeko.
 • FREMAPek konpromisoa sendoa da kutsadura prebenitzeko, hondakinak murrizteko ahalegin progresiboak egiteko -ahal duen neurrian-, natura- eta energia-baliabideak zentzuz erabiltzeko, eta ingurumena zaintzen duten produktuak erabiltzeko
 • FREMAPek konpromisoa du langile guztiei ingurua zaintzeko sentsibilitate, erantzukizun eta kontzientziazio maila handiagoa izan dezaten sustatzeko
 • FREMAPek konpromisoa du ingurumenari buruzko komunikabide bat mantentzeko, enpresatik kanpo eta barruan ere. Hori guztia, noski, gardentasunez, agintaritzekin lankidetzan, eta alderdi interesdunen eta jendearen artean eztabaida irekia sustatuz. Hain zuzen, politika hori jendearen esku egotea nahi baitu FREMAPek

Konpromiso honen eremuan, FREMAPek Ingurumen-kudeaketako eskuliburuan dokumentatuta dagoen eta ingurumen jasangarriaren jarduna orientatzen duten oinarrizko printzipioak biltzen dituen bere Ingurumen-politika ezartzen du, zerbitzuaren eraginkortasuna ingurumenaren zaintzarekin bateragarri egiten du, kontaminazioa saihestuz, hondakinen sorkuntza progresiboki gutxituz, baliabide natural eta energetikoak arrazionalki erabiliz eta ingurumena errespetatzen duten produktuak erabiliz.

AENORen Ingurumen-kudeaketarako ziurtagiria

Konpromiso hauek bete eta zabaltzeko asmoz, Ingurumen-kudeaketa sistema bat garatu eta ezarri da UNE-EN ISO 14001 Arauarekin bat datorrena eta Egiaztatze Erakunde Nazionalak arau horren aurrean ziurtatzeko izendatutako kanpoko erakunde batek aitortua.

Ziurtagiriak jarduera guztiak eta FREMAPen zentro guztietara iristen da (administratiboak, anbulatorioak eta ospitalekoak) lurralde nazional guztian.

UNE-EN ISO 14001 Arauak ingurumen-kudeaketa sistema baten baldintzak zehazten ditu erakundeei ingurumen politika bat garatzeko, hori betetzeko prozesu eta helburuak definitzeko eta alderdi interesdunen legezko betebeharrak eta aurreikuspenak aseguratzeko, etengabeko hobetzea lortuz eta arauaren aurreko onarpen-ziurtagiriak frogatzen da sistema ISO arauaren nazioarteko eredura moldatzen dela.

Arau horren aitorpena laguntza bat da FREMAPentzat Garapen Jasangarrirako Helburuak betetzeko eta GRI eta Mundu Itunarekin lerrokatzen da ingurumen-edukietan.

FREMAPen Ingurumen-kudeaketa sistemak oinarri dituen dokumentuak hauexek dira: ingurumen-kudeaketarako eskuliburua, ingurumen arloko hamar prozedura berariazko, hogeita hamar argibide tekniko, eta, azkenik, kalitatearen kudeaketa sistemak ere batzen dituen hamar prozedura. Horrekin guztiarekin osatu du FREMAPek kalitate- eta ingurumen-kudeaketa integratuko sistema.

FREMAPek kontuan hartu dituen ingurumen arloko alderdi guztiak irizpide objektiboen arabera duten garrantziaren arabera hautatu ditu.

FREMAPen ingurumen-kudeaketa programak erakunde guztiaren ingurumen helburu komunak zehazten ditu Ingurumen-politikaren printzipioekin lortutako konpromisoen betetzea ziurtatzeko, zentro bakoitzean hauen aldizkako jarraipen bat eginez.

Garapen iraunkorrarekin konpromisoa

FREMAPek bere atxikimendua azaldu dio Nazio Batuen Mundu Itunari. Horren haritik, ingurumenarekiko konpromiso hirukoitza hartu du bere gain:

 • Ingurumenaren arazoei arreta egiteko irizpidea ezartzea
 • Ingurumenarekiko arduraz jokatzea sustatzeko ekimenetan parte hartzea
 • Ingurumenari kalte egiten ez dioten teknologien garapena eta erabilera bultzatzea

FREMAPen ingurumen politika errespetu eta ingurumenaren garapenean datza eta ondorengo ekimenak hartzen ditu barne:

 • Ingurumen alderdien ebaluazioa eta kontrola
 • Adierazle eta Ingurumen helburuen ezarpena eta jarraipena
 • Ingurumenaren prestakuntza eta sentsibilizazioa
 • Kontrataziorako ingurumen eta eraginkortasun energetikoaren irizpideak
 • Ingurumen komunikazioaren kanalak
 • Eraginkortasun energetikoaren jarduera teknikoak
 • Ingurumen jardunbide egokiak:
  • Ziurtagiria FSC ingurumenarekiko arduraz ekoitzitako paperean
  • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
  • Sortutako hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa, sanitarioak, arriskutsuak eta etxeetakoak barne
  • Ambilamp enpresarekin hitzarmena, lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
  • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako