Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Gizarte erantzukizun enpresariala

Iraunkortasunari dagokionez FREMAPEN konpromisoak jasotzen du FREMAPen Enpresa-kultura gure Dokumentuan eta FREMAPEN Plan Estrategikoan etorkizunerantz proiektatzen da 2022-2025, laguntzen gure jarduera arduratsuarekin sozietatearen aurrerapenera, basándonos Erantzukizunean eta Gizarte-ekintzan konprometitutakoa.

FREMAPek borondatezko konpromisotzat du Gizarte Erantzukizuna, eta arduraz jokatzen du horren aurrean, legezko beharretatik haratago. Gizarte erantzukizuna bere interes-taldeetako espektatiben kudeaketan integratuz, ekarpena egiten du gizartearen osasunean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean.

Gizarte erantzukizunaren politika

Bere Helburuari, Misioari, Ikuspegiari eta Balioei jarraikiz, FREMAPek Gizarte Erantzukizunaren kudeaketa mantentzeko eta hobetzeko konpromisoa du, indarrean dagoen lege-esparruaren barruan.

Gizarte Erantzukizunaren Politikaren helburua da FREMAPen jardueraren printzipioak ezartzea alor horretan garatuko duen estrategiari begira. Halatan, jarduera ekonomikoa, soziala eta ingurunekoa hobe dezake, bere irizpide etikoekin gizartearen garapenean bere alea jartzen duelarik, eta interes-taldeen espektatiba eta nahiei erantzuten dio.

POLITIKAREN PRINTZIPIOAK

Beraz, FREMAPek, Gizarte Erantzukizunaren Politikan jasota utzi duenez, honako konpromiso hauek hartzen ditu:

 • Legedia nazionala eta nazioarteko legedia bete, betearazi eta hedatu, bere gain hartuz Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta Munduko Hitzarmenaren Printzipioetan aitortutako eskubideen errespetua.
 • Enpresaren kudeaketa gardena, etikoa eta arduratsua, eraginkortasun eta efizientzia irizpideekin, jarduera eta gizarte erantzukizuna uztartuz.
 • Bere enplegatuei lan-ingurune seguru eta osasungarria bermatu. Aukera-berdintasuna, pribatutasuna, iritzi askatasuna eta bidezko ordainketa bat errespetatu, eta laneko jazarpen mota guztiak saihestu.
 • Enplegu-egonkortasuna bultzatu, bizitza pertsonala eta lan bizitz uztartzen lagundu, langileen garapen pertsonala eta profesionala errazten duen prestakuntza sustatu, lan giro on bat ezarrita.
 • Langileen arteko elkartasuna eta gizarte erantzukizuna sustatu, euren kezka sozialak garatzea eta boluntariotza ekintzetan parte hartzea bultzatuz.
 • Bezeroei zerbitzu bikaina eskaini; osotasunez hartuta, esan nahi du osasunari eragiten dioten arriskuei eta horien ondorioei buruz aholkatzea, osasun-asistentzia ematea eta prestazio ekonomikoak kudeatzea.
 • Diren giza-baliabide eta baliabide tekniko guztiak bezeroen eskura jarri, eta haien datuen pribatutasunaren konfidentzialtasuna eta errespetua bermatu, iradokizunak eta erreklamazioak bideratzeko tresnak sortuz.
 • Hornitzaileen kudeaketa sozialki arduratsua izan dadila bultzatu, elkarrekiko onuragarriak, adeitsuak eta zintzoak diren harremanak ezarri, eta datuen pribatutasunaren gaineko beharrezko konfidentzialtasuna eta errespetua gorde.
 • Interes-taldeekin elkarrizketa- eta komunikazio-kanalak bideratu, gardentasunren eta lankidetza sustatzeko irizpideetan oinarrituta.
 • Ingurumenarekiko begirunezko jarrera erakutsi, ahal den neurrian mugatuz jardueratik eratorritako arriskuen eragina eta interes-talde guztietan garapen jasangarriko balioak sustatuz.
 • Desgaitasuna duten pertsonei lagundu, euren berregokitzapen fisikoa nahiz laneratzea bultzatuz gure Gizarte Lanaren eta Lanerako Berregokitzapenerako sailen bitartez. Horrez gainera, Gizarte Laguntzako Erreserbatik laguntzak eman, FREMAPeko Prestazio Berezien Batzordeak kudeatua.
 • Erakundearen gizarte erantzukizuna etengabe hobetzea ekarriko dion kudeaketa sistema bat garatu.

INTERES-TALDEAK

FREMAP Interes-taldeak

Enpresa-kultura eta Jokabide-kodea

FREMAPen Enpresaren Kulturaren Agirian azaltzen du pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko daerakundeko kideek partekatzen duten printzipio sorta. Horiexek dira enpresaren identifikazio-ezaugarria, besteengandik bereizten duena eta langile eta enpresaren arteko nahiz enpresa eta gizartearen arteko harremanak zehazten dituena.

El Jokabide Kodea pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da Agiriak gure jarduerak eragindakoen aurrean bete beharreko jokabide-arauak jasotzen ditu, geure interes-taldeenak, bereziki.

Berdintasuna FREMAPen

FREMAPek Berdintasun Plan bat du, zeinean berresten baita enpresak berdintasunarekin eta pertsonarekin duen konpromisoa, gizartearen eta, horrenbestez, enpresaren funtsezko muina delako uste osoa baitu. Aipatu planean, konpromiso hori eraginkor bilakatzeko neurri zehatzak ezartzen dira.

Era horretan, ordura arte Enpresaren Kultura eta Jarduera Arduratsuaren Printzipioak dokumentuetan jasota ziren balioek bere garapen-esparru propioa dute.

Aliantzak eta ekimenak

NBEren Mundu Ituna

FREMAP 2002. urtetik atxikita dago Mundu Ituna Mundu Itunari (The Global Compact). Atxikimendu horrekin, FREMAPek konpromisoa hartu du garatzen dituen jardueretan Itunaren hamar Printzipioak bere borondatez ezartzeko. Hartara, giza eta gizarte eskubideenganako errespetua, ingurumenarekiko errespetua eta ustelkeriaren aurkako ekintzak bere jardunean integratuko ditu, enpresa arloko interesak gizarte zibilaren balioekin bateragarri egiteko.

Printzipioak:

 • Enpresek, beraien eragin eremuan, nazioartean ezagunak diren funtsezko giza eskubideen babesa lagundu eta errespetatu behar dute.
 • Enpresek ziurtatu behar dute euren langileek ez dutela laguntzen giza eskubideen inolako urraketan.
 • Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubide efektiboa onartzea babestu behar dute.
 • Enpresek, bortxaz edo derrigorturik egindako edozein eratako lanen ezabatzea bultzatuko dute.
 • Enpresek, haurren lana ezabatzea bultzatuko dute.
 • Enpresek, lanean eta enplegugintzan diskriminazio-jarduerak ezabatzea bultzatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena babestuko duen prebentziozko ikuspegia bat bultzatuko dute.
 • Enpresek, ingurumenarekiko erantzukizuna areagotuko duten ekimenak sustatuko dituzte.
 • Enpresek, ingurumena errespetatzen duten teknologiak zabaltzen eta garatzen lagundu behar dute.
 • Enpresek, era guztietako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, estortsioa eta eroskeria barne.

Kontsultatu FREMAPen aurrerapen-txostena Esteka hau leiho berri batean irekiko da Mundu Itunaren Mundu Ituna (The Global Compact) web-orrian.

Garapen jasangarrirako helburuak

FREMAPek bere atxikimendua azaldu dio Nazio Batuen Mundu Itunari. Horren haritik, garapen jasangarrirako 17 helburuak babesten ditugu. Munduko agenda honetan laguntzeko, gure jarduerak zein GJHetan eragiten duen identifikatu dugu. Hala, Gizarte Erantzukizunaren Plan Gidaria bat dator 2030 Agendarekin eta helburu global horiek lortzearekin.

OSASUNA ETA ONGIZATEA
Osasun eta ongizatea

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

KALITATEZKO HEZKUNTZA
Kalitatezko hezkuntza

Guztiontzat eta adin guztietan hezkuntza inklusibo, ekitatezko eta kalitatezko bermatzea eta ikaskuntza-aukerak sustatzea.

GENERO BERDINTASUNA
Genero berdintasuna

Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA
Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Guztiontzat hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
Desberdintasunak murriztea

Herrialde bakoitzeko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.

EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK
Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZAK
Helburuak lortzeko aliantzak

Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza indarberritzea.

d

Aniztasunaren aldeko charterra "Dibertsitate charterra - ESPAINIA" Europar Batasunaren diskriminazioaren aurkako zuzentarauen barruan kokatzen da eta bere helburua da dibertsitatearen kudeaketa eta inlusio praktikak sustatzea Espainiako enpresa eta erakundeetan (tamaina eta sektore guztietakoak), baita erakunde publikoetan ere (nazio, eskualdean nahiz tokiko mailakoak), eraginkortasun eta lehiakortasun gehiago lortzeko ardatz estrategiko gisa. Era berean, ezagutza horren ikerketen eta ikasketen garapena sustatu nahi da mundu akademikoan, eta praktika onen trukea bultzatzea gizarte-eragile guztien artean.

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde FREMAP atxikita dago "Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde" ekimenera. Hori dela eta, sentsibilizazio jarduerak antolatzen ditu genero indarkeriarik gabeko gizartea lortzeko.

Gizarte Ekintza

FREMAPen konpromiso sendoa dugu gizartearen hobekuntzearekin. Konpromiso horren fruitua da gure erakundeko ekintza sozialeko programen garapena, gure langileen espiritu soziala bideratzeko eta haien ardura solidarioak laguntzeko.

FREMAPeko gure ekintza sozialaren misioa da solidaritatea sustatzea borondatezko ekintzak eginez zailtasun egoeran dauden pertsonen alde, horretarako lankidetza-eremu bat sortuz non bertan gara daitezkeen eta aurkez daitezkeen FREMAPeko langileen ardura sozialak.

Bi urtez behin FREMAPen ekintza sozialak proiektu solidarioen lehiaketa bat deitzen du eta FREMAPeko langileek bertan aurkez ditzakete irabazi-asmorik gabeko erakunde desberdinen proiektuak. 2021ean ospatu zen lehiaketaren X. edizioa, eta hurrengoak izan ziren irabazleak:

 • AFYEDALCU Esteka hau leiho berri batean irekiko da(Cuencako Alzheimer eta bestelako dementzien gaixoen eta familiarren elkartea). "SENTI DEZAKET, BIZI NAITEKE" proiektuarekin: Zentzumenen bidezko terapia indibidualizatua Alzheimer edo bestelako dementzien gaixoentzat sentsore anitzeko gela bat (snoezelen) instalatzearen bitartez.
 • ASPANDLE Esteka hau leiho berri batean irekiko da (Lepeko desgaitasuna duten haur eta helduen guraso eta zaintzaileen elkartea). Proiektu honekin: Tratamendurako zuzeneko bi arreta-gelaren edo bereizketa ertaineko gela handiago baten eraikuntza, dagoeneko existitzen den eraikuntzari erantsitako patioan, 10-12 m2-ko azalarerarekin gutxi gorabehera. Horietako batek gutxienez Gessell kamera bat du.

FREMAPek bideratzen duen Gizarte Ekintzaren alderik praktikoena eta ikuserrazena elkartasun kanpainen sustapena da. Kanpaina horien bitartez, boluntario izan nahi dutenek, euren auzo eta inguruetako zein garapen bidean dauden herrialdeetako egoera hobetzeko eta aurrerabidean laguntzeko ekimenetan parte har dezakete.

Ingurumen-kudeaketa

FREMAPek konpromisoa du, bere Helburua, misioa, ikuspegia eta balioak, etengabeko hobekuntzan eta berrikuntzan oinarritutako bere kudeaketa eredua mantentzeko eta hobetzeko. Horren gakoak dira bikaintasuna zerbitzuan eta bikaintasuna kudeaketan, indarrean dagoen lege-esparruaren barruan.

Ingurumen politika pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da bere helburua da FREMAP gidatzen duten jarduera-printzipioak ezartzea, gai horren inguruan bere estrategia garatzeko, aukera emango diolarik bere ingurumen-jarduera hobetzeko eta gizarte-erantzukizunean oinarrituz gizartearen garapenean laguntzeko. Interes-talde nagusien itxaropen eta nahiei ere interesei erantzuten die.

Politika hori bultzatzeko, FREMAPek zuzendaritzatik bultzatutako ingurumen kontzeptuak biltzen dituen kudeaketa sistema du, ingurumena kudeatzeko ikuspegi sistematiko bat ematen duena. Aipatu kudeaketa sistema hori finkatu, ezarri eta hobetzeko, UNE-EN 14001:2015 arauaren estandarra jarraitzen da.

Ingurumen praktika onen adibide dira hurrengoak:

 • FSC ziurtagiria paper arduratsuan
 • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
 • Sortutako hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa, sanitarioak, arriskutsuak eta etxeetakoak barne
 • Ambilamp enpresarekin hitzarmena, lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
 • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako

Pertsona babesteko Itun digitalaren ziurtagiria

Datuen babeserako ordezkariaren ziurtagiria 

ITUN DIGITALERA atxikita, FREMAPek hitzematen du bertan jasotako printzipio eta gomendioak ezartzeko, eta bere langileen, eta pertsona erabiltzaileen artean sustatzeko Lehentasunezko kanala zabalduko duela Interneteko eduki sexual eta gogorrak premiaz ezabatzea eskatzeko, eta beste baliabide eta tresna batzuk pribatutasunaren balioari, eta datu pertsonalen tratamenduaren garrantziari buruz kontzientziatzen laguntzeko.

PDF dokumentuei buruzko informazioa: PDF fitxategiak behar bezala ikusi ahal izateko, Acrobat Reader programa instalatuta izan behar da Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adobe-rena.