Ezagutu gaitzazu

Gizarte erantzukizun enpresariala

Orrialdearen edukia

FREMAPek jasangarritasunarekiko duen konpromisoa gure FREMAPeko Enpresako Kultura Dokumentuan jasotzen da, eta etorkizunera aldera aurreikusten da FREMAPen 2018-2021 Plan Estrategikoan. Gure jarduera arduratsuarekin gizartearen garapenari laguntzen diogu, Erantzukizunean eta Gizarte-ekintza konprometituan oinarrituta.

FREMAPek Gizarte Erantzukizuna bere konpromiso boluntariotzat eta arduratsutzat du, legezko beharretatik haratago. Gizarte erantzukizuna bere interes-taldeetako espektatiben kudeaketan integratuz, gizartearen osasunean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean laguntzen dute.

Gizarte Erantzukizunaren Politika

FREMAP konprometituta dago, bere misio, ikuspegi eta balioen arabera, bere Gizarte Erantzukizunaren kudeaketa mantentzera eta hobetzera, indarrean dagoen eremu legegilearen barruan.

Gizarte Erantzukizunaren Politikaren helburua da FREMAP gidatzen dituen jarduera printzipioak ezartzea alor honetako estrategia garatzeko. Horrela, jarduera ekonomikoa, soziala eta ingurunekoa hobe dezake, gizartearen garapenean lagunduta irizpide etikoekin, eta interes-taldeen espektatiba eta interesei erantzunda.

POLITIKAREN PRINTZIPIOAK

Beraz, FREMAPek, Gizarte Erantzukizunaren Politikan jasota utzi duenez, ondoko konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

 • Legedia nazionala eta nazioarteko legedia bete, betearazi eta hedatu, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean eta Hitzarmen Mundialeko Printzipioetan aitortutako eskubideen errespetua bere gain hartuz.
 • Enpresaren kudeaketa gardena, etikoa eta arduratsua, eraginkortasun eta efizientzia irizpideekin, jarduera gizarte erantzukizunarekin bateragarri eginez.
 • Bere enplegatuei lan-ingurune seguru bat bermatzea eta osasungarria. Errespetatu aukera-berdintasuna, pribatutasuna, iritzi askatasuna eta bidezko ordainketa eta saihestu laneko jazarpen mota guztiak.
 • Bultzatu enplegu-egonkortasuna, erraztu bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko bateragarritasuna, sustatu langileen garapen pertsonala eta profesionala errazten duen prestakuntza, lan giro on bat mantenduz.
 • Langileen arteko elkartasuna eta gizarte erantzukizuna sustatu, beraien kezka sozialen garapena eta boluntariotza ekintzetan parte hartzea erraztuz.
 • Eskaini bezeroei zerbitzu bikaina; bere osotasunean ulertuta, osasunari eragiten dioten arriskuei eta horien ondorioei buruzko aholkua eman eta, horrez gain, osasun-laguntza eman eta kudeatu diru-prestazioak.
 • Jarri bezeroen eskura dauden giza-baliabide eta baliabide tekniko guztiak eskuragarri eta bermatu hauen datuen pribatutasunaren konfidentzialtasuna eta errespetua, iradokizunak eta erreklamazioak kanalizatzeko bideak sortuz.
 • Sustatu zure hornitzaileen kudeaketa sozialki arduratsua izatea, ezarri elkarrekiko onuragarriak, adeitsuak eta zintzoak diren harremanak eta mantendu datuen beharrezko konfidentzialtasuna eta pribatutasunarekiko errespetua.
 • Mantendu interes-talde desberdinekin elkarrizketa eta komunikazio-kanala, gardentasun eta lankidetza sustapen irizpideekin.
 • Ingurumena errespetatzen duen jarrera mantendu, ahal den neurrian, bere jardueratik eratorritako arriskuen eragina mugatuta eta interes-talde guztietan garapen jasangarriko baloreak sustatuta.
 • Babestu pertsona desgaituak, fisikoki eta lan munduan berriz egokitzeko. Lan hori gure Gizarte Lana eta Lanera berriz egokitzea sailen bidez bideratuko da, baita diru-laguntzak ematea Gizarte Laguntzako Erreserbatik, FREMAPeko Prestazio Berezien Komisioak kudeatua.
 • Garatu kudeaketa sistema berria gizarte erantzukizuna etengabe hobetzeko.

INTERES-TALDEAK

FREMAP interes-taldeak

Enpresako kultura eta Jokabide-Kodea

FREMAPen Enpresako kulturaren agiria pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko daagirian erakundeko kideen artean partekatutako printzipio sorta deskribatzen da. Bertan enpresa besteengandik bereizten duena azaltzen da, baita langile eta enpresaren arteko eta enpresa eta gizartearen arteko harremana ere.

El Jokabide-Kodea en 
      
      pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
      
      emergente agiriak gure jarduerak eragindakoen aurrean bete beharreko jokaera arauak jasotzen ditu, gure intereseko taldeenak, bereziki.

Berdintasuna FREMAPen

FREMAPek Berdintasun plana eskuragarri du. Dokumentu horretan, enpresak berdintasunarekiko eta pertsonarekiko hartu duen konpromisoa berresten du, Gizartearen eta, horrenbestez, Enpresaren funtsezko muina delako uste osoa baitu. Aipatutako planean konpromiso hori eraginkor bilakatzeko neurri zehatzak ezartzen dira.

Modu horretan data horretara arte enpresaren kulturaren eta jarduera arduratsuko printzipioen dokumentuan jasota zeuden baloreek garapen marko espezifikoa dute.

Aliantzak eta ekimenak

Munduko Ituna, NBE

FREMAPek bat egin du Munduko Itunarekin, NBE ren The Global Compact deritzonarekin, 2002. urtetik aurrera. Atxikimendu horrekin, FREMAPek konpromisoa hartu du garatzen dituen jardueretan Itunaren hamar Printzipioak bere borondatez ezartzeko. Hartara, giza eta gizarte eskubideenganako errespetua, ingurumenarekiko errespetua eta ustelkeriaren aurkako ekintzak bere jardunean integratuko ditu, enpresa arloko interesak gizarte zibilaren balioekin bateragarri egiteko.

Printzipioak:

 • Enpresek, beraien eragin eremuaren barruan, nazioartean ezagunak diren funtsezko giza eskubideen babesa lagundu eta errespetatu behar dute.
 • Enpresek ziurtatu behar dute langileek giza eskubideak urratzen diren inolako ekintzatan laguntzen ez dutela.
 • Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubide efektiboaren onarpena babestu behar dute.
 • Enpresek, bortxazko lanak edo menpez egindako edozein eratako lanen ezabapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, haur lanaren deuseztapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, lanbide eta okupazioan, diskriminazio praktiken abolizioa sostengatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena babestuko duen prebentzio ikuspuntua mantendu beharko dute.
 • Enpresek, ingurumenarekiko erantzukizuna handituko dituzten ekimenen bultzatzea sustatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena errespetatzen duten teknologiak zabaltzen eta garatzen lagundu behar dute.
 • Enpresek, era guztietako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, estortsioa eta eroskeria barne.

Kontsultatu FREMAPen aurrerapen-txostena Esteka hau leiho berri batean irekiko da Munduko Itunerako web orrian, NBE (The Global Compact).

Garapen jasangarrirako helburuak

FREMAPek bere atxikimendua azaldu dio Nazio Batuen Mundu Itunari. Horren haritik, garapen jasangarrirako 17 helburuak babesten ditugu. Munduko agenda honetan laguntzeko, gure jarduerak zein GJHetan eragin duen identifikatu dugu. Honela, Gizarte Erantzukizunaren Zuzendariaren Plana 2030 Agendarekin eta munduko helburuak lortzearekin lerrokatzen da.

OSASUNA ETA ONGIZATEA
Osasuna eta ongizatea

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

KALITATEZKO HEZKUNTZA
Kalitatezko hezkuntza

Bermatu guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa eta bultzatu etengabeko ikaskuntzarako aukerak.

GENERO BERDINTASUNA
Genero berdintasuna

Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA
Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
Desberdintasunak murriztea

Herrialde bakoitzeko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.

EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK
Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZAK
Helburuak lortzeko aliantzak

Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Aniztasunaren aldeko charterra

Aniztasunaren aldeko charterra "Dibertsitate charterra - ESPAINIA" Europar Batasunaren diskriminazioaren aurkako zuzentarauen barruan kokatu behar da eta bere helburua da dibertsitatearen kudeaketa eta barne hartze praktikak sustatzea Espainiako enpresa eta instituzioetan eta erakundeetan (edozein tamainakoa eta sektorekoa), baita publikoetan ere (nazioan, eskualdean eta tokiko eremuan), ardatz estrategiko gisa, eraginkortasun eta lehiakortasun hoberako. Era berean, beste helburuetako bat da ezagutza horren ikerketen eta ikasketen garapena sustatzea mundu akademikoan eta jardunbide egokien trukea bultzatzea gizarte-agente guztien artean.

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde FREMAP atxikita dago "Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde" ekimenera. Hori dela eta, sentsibilizazio jarduerak antolatzen ditu genero indarkeriarik gabeko gizartea lortzeko.

Gizarte Ekintza

FREMAPek elkarlanerako eremuak sortzea ahalbidetzen du, langileek boluntario izan nahi duten gizarte proiektuak garatu eta aurrera eramateko.

Elkartasun Proiektuen lehiaketa da, hain zuzen ere, FREMAPen langileengan boluntariotza sustatzeak izandako emaitzetako bat.

2017an, Proiektu Solidarioen VIII. Lehiaketa izan da, eta hauek izan dira irabazleak:

 • Paz y Bien elkartea Esteka hau leiho berri batean irekiko da bere "Zentzuen Aretoa" proiektuarekin, desgaitasuna duten pertsonen estimulazio multisentsorialerako.
 • AFANAS elkartea Esteka hau leiho berri batean irekiko da bere "Ikasgela Multisentsoriala" proiektuarekin, desgaitasuna duten pertsonen estimulazio multisentsorialerako.
 • Pequeño Deseo fundazioa Esteka hau leiho berri batean irekiko da eta bere "Lagun Egiguzu Amets Egiten" proiektua, gaixotasun kroniko bat pairatzen duten edo pronostiko larria duten Valentziako Erkidegoko haurren nahiak betetzeko.

Elkartasun kanpainak dira FREMAPek bideratzen duen Gizarte Ekintzaren alderdirik praktikoena eta ikuserrazena. Kanpaina horien bitartez, boluntario izan nahi dutenek, euren auzo eta inguruetako zein garapen bidean dauden herrialdeetako egoera hobetzeko eta aurrerabidean laguntzeko ekimenetan parte har dezakete.

Ingurumen-kudeaketa

FREMAPek konpromisoa du, bere Misioa, ikuspegia eta balioak, bere kudeaketa eredua mantentzeko eta hobetzeko, horretarako etengabeko hobetzean eta berrikuntzan oinarrituz. Horren faktore nagusiak dira bikaintasuna zerbitzuan eta kudeaketan, indarrean dagoen esparru legegilearen barruan.

Ingurumen politika pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da bere helburua da FREMAP orientatzen duten jarduera printzipioak finkatzea gai horretan bere estrategia garatzeko eta horrela bere ingurumen-jarduera hobetzea eta gizartearen garapenean laguntzea ahalbidetzen dio gizarte-erantzukizunean oinarrituz. Interes-talde nagusien aurreikuspen eta interesei erantzuten die.

Politika babesteko, FREMAPek zuzendaritzak bultzatutako eta ingurumen-kontzeptuak integratzen dituen kudeaketa sistema du eta horrek ikuspegi sistematikoa gehitzen dio ingurumenaren kudeaketari. Aipatutako kudeaketa sistema finkatu, ezarri eta hobetzeko, erreferentzia gisa UNE-EN 14001:2015 arauaren estandarra jarraitzen da.

Ingurumen jardubide egokien adibide dira hurrengoak:

 • FSC ziurtagiria paper arduradunean
 • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
 • Sortutako, osasuntzu, arriskutsu eta etxeko hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa
 • Ambilamp enpresarekin hitzarmena lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
 • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako

PDF dokumentuen inguruko informazioa: PDF fitxategiak behar bezala ikusi ahal izateko, Acrobat Reader programa instalatuta izan behar duzu Acrobat Reader Esteka leiho berri batean irekiko da Adoberena.