Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Gizarte erantzukizun enpresariala

FREMAPek iraunkortasunarekin duen konpromisoa gure FREMAPen Enpresako Kultura Dokumentuan jasotzen da, eta etorkizunera proiektatzen da FREMAPen 2022-2025 Plan Estrategikoan. Gure jarduera arduratsuarekin, gizartearen garapenari laguntzen diogu, Erantzukizunean eta Gizarte-ekintza konprometituan oinarrituta.

FREMAPek bere konpromiso borondatezko eta arduratsu bezala ulertzen du Gizarte Erantzukizuna, horren legezko beharretatik haratago. Gizarte Erantzunkizuna bere interes-taldeetako espektatiben kudeaketan integratuz, gizartearen osasunean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean laguntzen dute.

Gizarte erantzukizunaren politika

FREMAPek konpromisoa du bere Gizarte Erantzukizunaren kudeaketa mantentzeko eta hobetzeko, indarrean dagoen lege-esparruaren barruan, bere Misioarekin, Ikuskerarekin eta Balioekin bat.

Gizarte Erantzukizunaren Politikaren helburua da FREMAPi arlo horretan estrategia garatzeko orientazioa ematen dioten jarduera-printzipioak ezartzea, jarduera ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa hobetzeko aukera emanez, gizartearen aurrerapenean lagunduz irizpide etikoetan oinarrituta, eta interes-talde nagusien itxaropen eta interesei erantzuna emanez.

POLITIKAREN PRINTZIPIOAK

Beraz, FREMAPek, Gizarte Erantzukizunaren Politikan jasota utzi duenez, honako konpromiso hauek hartzen ditu:

 • Legedia nazionala eta nazioartekoa bete, betearazi eta hedatu, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta Hitzarmen Mundialeko Printzipioetan aitortutako eskubideen errespetua bere gain hartuz.
 • Enpresako kudeaketa gardena, etikoa eta arduratsua, eraginkortasun irizpideekin, bere jarduera gizarte erantzunkizunaren jardutearekin bateratuz.
 • Bere enplegatuei lan-ingurune seguru eta osasungarria bermatu. Errespetatu aukera-berdintasuna, pribatutasuna, iritzi askatasuna eta bidezko ordainketa errespetatzea eta saihestu laneko jazarpen mota guztiak.
 • Enplegu-egonkortasuna bultzatu, bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko adiskidetzea erraztu, langileen garapen pertsonala eta profesionala errazten duen prestakuntza sustatu, lan giro on bat mantenduz.
 • Langileen arteko elkartasuna eta gizarte erantzukizuna sustatu, euren kezka sozialak garatzea eta boluntariotza ekintzetan parte hartzea bultzatuz.
 • Bezeroei zerbitzu bikain bat eskaintzea. Horrek, osoki ulertuta, osasunari eta bere ondorioei eragiten dien arriskuen kontrako aholkularitza, osasun-laguntza prestazioa eta prestazio ekonomikoen kudeaketa egitea suposatzen du.
 • Erabilgarri dauden giza baliabide eta baliabide tekniko guztiak bezeroen eskura jartzea eta datuen pribatutasunaren konfidentzialtasuna eta errespetua bermatzea, iradokizunak eta erreklamazioak zuzentzeko bideak sortuz.
 • Zure hornitzaileen kudeaketa sozialki arduratsua izatea sustatu, elkarrekiko onuragarriak, adeitsuak eta zintzoak diren harremanak ezartzea eta datuen beharrezko konfidentzialtasuna eta pribatutasunarekiko errespetua mantentzea.
 • Interes-talde desberdinekin elkarrizketa eta komunikazio-kanal bat mantentzea, gardentasun eta lankidetza sustapen irizpideekin.
 • Ingurumena errespetatzen duen jarrera bat mantendu, ahal den neurrian, bere jardueratik eratorritako arriskuen eragina mugatuz eta interes-talde guztietan garapen jasangarriko baloreak sustatuz.
 • Desgaitasuna duten pertsonei lagundu, euren berregokitzapen fisikoa nahiz laneratzea bultzatuz gure Gizarte Lanaren eta Lanerako Berregokitzapenerako sailen bitartez. Horrez gainera, Gizarte Laguntzako Erreserbatik laguntzak eman, FREMAPeko Prestazio Berezien Batzordeak kudeatua.
 • Erakundearen gizarte erantzukizuna etengabe hobetzea ekarriko dion kudeaketa sistema bat garatu.

INTERES-TALDEAK

FREMAP Interes-taldeak

Enpresa-kultura eta Jokabide-kodea

FREMAP FREMAPen Enpresaren Kulturaren Agirian azaltzen du pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko daerakundeko kideek partekatzen duten printzipio sorta. Horiexek dira enpresaren identifikazio-ezaugarria, besteengandik bereizten duena eta langile eta enpresaren arteko nahiz enpresa eta gizartearen arteko harremanak zehazten dituena.

El Jokabide Kodea pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da gure jarduerak eragindakoen aurrean -bereziki, gure interes-taldeen aurrean- bete beharreko jokaera arauak jasotzen ditu.

Berdintasuna FREMAPen

FREMAPek bere Berdintasun Plana dauka. Bertan, enpresak berdintasunarekin eta pertsonarekin duen konpromisoa berresten da, gizartearen eta, beraz, enpresaren funtsezko muina izaten jarraitzen duela sinetsita, eta konpromiso hori gauzatzeko neurri zehatzak ezartzen dira.

Era horretan, ordura arte Enpresaren Kultura eta Jarduera Arduratsuaren Printzipioak dokumentuetan jasota ziren balioek bere garapen-esparru propioa dute.

Aliantzak eta ekimenak

NBEren Mundu Ituna

FREMAP 2002. urtetik atxikita dago Mundu Ituna Mundu Itunari (The Global Compact). Atxikimendu horrekin, FREMAPek konpromisoa hartu du garatzen dituen jardueretan bere borondatez ezartzeko Itunaren hamar Printzipioak. Hartara, giza eta gizarte eskubideenganako errespetua, ingurumenarekiko errespetua eta ustelkeriaren aurkako ekintzak bere jardunean integratuko ditu, enpresa arloko interesak gizarte zibilaren balioekin bateragarri egiteko.

Printzipioak:

 • Enpresek, beraien eragin eremuan, nazioartean ezagunak diren funtsezko giza eskubideen babesa lagundu eta errespetatu behar dute.
 • Enpresek ziurtatu behar dute euren langileek ez dutela laguntzen giza eskubideen inolako urraketan.
 • Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubide efektiboa onartzea babestu behar dute.
 • Enpresek, bortxaz edo derrigorturik egindako edozein eratako lanen ezabatzea bultzatuko dute.
 • Enpresek, haurren lana ezabatzea bultzatuko dute.
 • Enpresek, lanean eta enplegugintzan diskriminazio-jarduerak ezabatzea bultzatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena babestuko duen prebentziozko ikuspegia bat bultzatuko dute.
 • Enpresek, ingurumenarekiko erantzukizuna areagotuko duten ekimenak sustatuko dituzte.
 • Enpresek, ingurumena errespetatzen duten teknologiak zabaltzen eta garatzen lagundu behar dute.
 • Enpresek, era guztietako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, estortsioa eta eroskeria barne.

Kontsultatu FREMAPen aurrerapen-txostena Esteka hau leiho berri batean irekiko da Mundu Itunaren Mundu Ituna (The Global Compact) web-orrian.

Garapen jasangarrirako helburuak

FREMAPek bere atxikimendua azaldu dio Nazio Batuen Mundu Itunari. Horren haritik, Garapen Jasangarrirako 17 helburuak babesten ditugu. Munduko agenda honetan laguntzeko, gure jarduerak zein GJHetan eragiten duen identifikatu dugu. Hala, Gizarte Erantzukizunaren Plan Gidaria bat dator 2030 Agendarekin eta helburu global horiek lortzearekin.

OSASUNA ETA ONGIZATEA
Osasun eta ongizatea

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

KALITATEZKO HEZKUNTZA
Kalitatezko hezkuntza

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

GENERO BERDINTASUNA
Genero berdintasuna

Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA
Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Sustatu guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
Desberdintasunak murriztea

Herrialde bakoitzeko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.

EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK
Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZAK
Helburuak lortzeko aliantzak

Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza indarberritzea.

d

Aniztasunaren aldeko charterra "Dibertsitate charterra - ESPAINIA" Europar Batasunaren diskriminazioaren aurkako zuzentarauen barruan kokatzen da eta bere helburua da dibertsitatearen kudeaketa eta inlusio praktikak sustatzea Espainiako enpresa eta erakundeetan (tamaina eta sektore guztietakoak), baita erakunde publikoetan ere (nazio, eskualdean nahiz tokiko mailakoak), eraginkortasun eta lehiakortasun gehiago lortzeko ardatz estrategiko gisa. Era berean, ezagutza horren ikerketen eta ikasketen garapena sustatu nahi da mundu akademikoan, eta praktika onen trukea bultzatzea gizarte-eragile guztien artean.

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde

Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde FREMAP atxikita dago "Enpresak genero indarkeriarik gabeko gizartearen alde" ekimenera. Hori dela eta, sentsibilizazio jarduerak antolatzen ditu genero indarkeriarik gabeko gizartea lortzeko.

Gizarte Ekintza

FREMAPen konpromiso sendoa dugu gizartearen hobekuntzearekin. Konpromiso horren fruitua da gure erakundeko ekintza sozialeko programen garapena, gure langileen espiritu soziala bideratzeko eta haien ardura solidarioak laguntzeko.

FREMAPen Gizarte Ekintzaren misioa da solidaritatea sustatzea borondatezko ekintzak eginez zailtasun egoeran dauden pertsonen alde, horretarako lankidetza-eremu bat sortuz, non bertan gara daitezkeen eta aurkez daitezkeen FREMAPeko langileen ardura sozialak.

Bi urtez behin, FREMAPen Gizarte Ekintzak proiektu solidarioen lehiaketa bat egiten du, eta FREMAPeko langileek bertan aurkez ditzakete irabazi-asmorik gabeko erakunde desberdinen proiektuak. 2021ean egin zen lehiaketaren X. edizioa, eta hauek izan ziren irabazleak:

 • AFYEDALCU Esteka hau leiho berri batean irekiko da(Cuencako Alzheimer eta bestelako dementzien gaixoen eta familiarren elkartea). "SENTI DEZAKET, BIZI NAITEKE" proiektuarekin: Zentzumenen bidezko terapia indibidualizatua Alzheimer edo bestelako dementzien gaixoentzat sentsore anitzeko gela bat (snoezelen) instalatzearen bitartez.
 • ASPANDLE Esteka hau leiho berri batean irekiko da (Lepeko desgaitasuna duten haur eta helduen guraso eta zaintzaileen elkartea). Proiektu honekin: Tratamendurako zuzeneko bi arreta-gelaren edo bereizketa ertaineko gela handiago baten eraikuntza, dagoeneko existitzen den eraikuntzari erantsitako patioan, 10-12 m2-ko azalarerarekin gutxi gorabehera. Horietako batek gutxienez Gessell kamera bat du.

Elkartasun kanpainak dira FREMAPek bideratzen duen Gizarte Ekintzaren alderdirik praktikoena. Kanpaina horien bitartez, boluntario izan nahi dutenek, euren auzo eta inguruetako zein garapen bidean dauden herrialdeetako egoera hobetzeko eta aurrerabidean laguntzeko ekimenetan parte har dezakete.

Ingurumen-kudeaketa

FREMAPek konpromisoa du etengabeko hobekuntzan eta berrikuntzan oinarritutako bere kudeaketa-eredua mantentzeko eta hobetzeko, bere Misioarekin, Ikuskerarekin eta Balioekin bat, zerbitzuaren bikaintasuna eta kudeaketaren bikaintasuna direlarik horren funtsezko gakoak, egungo indarreko lege esparruaren barruan.

Ingurumen Politika pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da bere helburua da FREMAP orientatzen duten jarduera printzipioak finkatzea gai horretan bere estrategia garatzeko eta horrela bere ingurumen-jarduera hobetzea eta gizartearen garapenean laguntzea ahalbidetzen dio gizarte-erantzukizunean oinarrituz, eta interes-talde nagusien aurreikuspen eta interesei erantzuten die.

Politika hori babesteko, FREMAPek ingurumen-kontzeptuak integratzen dituen Kudeaketa Sistema bat du, Zuzendaritzak bultzatua, eta ingurumena kudeatzeko ikuspegi sistematikoa ematen du. Aipatutako kudeaketa sistema finkatu, ezarri eta hobetzeko, erreferentzia gisa UNE-EN 14001:2015 arauaren estandarra jarraitzen da.

Ingurumen praktika onen adibide dira hurrengoak:

 • FSC ziurtagiria paper arduratsuan
 • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
 • Sortutako hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa, sanitarioak, arriskutsuak eta etxeetakoak barne
 • Ambilamp enpresarekin hitzarmena, lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
 • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako

Pertsona babesteko Itun digitalaren ziurtagiria

Datuen babeserako ordezkariaren ziurtagiria 

ITUN DIGITALARI atxikiz, FREMAPek konpromisoa hartzen du bertan jasotako printzipioak eta gomendioak ezartzeko eta langileen eta erabiltzaileen artean lehentasunezko Kanala zabaltzeko Interneten eduki sexualak eta indarkeriazkoak lehenbailehen ezabatzea eskatzeko, bai eta pribatutasunaren balioaz eta datu pertsonalen tratamenduaren garrantziaz kontzientziatzen laguntzeko beste baliabide eta tresna batzuk ere.

PDF dokumentuei buruzko informazioa: PDF fitxategiak behar bezala ikusi ahal izateko, programa instalatuta izan behar da Acrobat Reader Esteka hau leiho berri batean irekiko da Adobe-rena.

​​​​​​​​​​​​​​