Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

Urteko ordainketak Goi-karguak eta arduradun maximoak

​Gobernu organoak eta ordezkapena

Mutuaren gobernu eta parte-hartze organoetako kideek edo horien ordezkariek ez dute ordainsaririk jasotzen, indarrean den legedian ezarritakoarekin bat etorriz. Otsailaren 4ko TIN/246/2010 Aginduan ezarritakoari jarraituz, 2023. urtean honako konpentsazio hauek jaso ahalko dituzte aipatu organo horien bilera bakoitzera joateagatik:

  • Zuzendaritza Batzordea: 966,27 €.
  • Zuzendaritza-batzordearen batzorde delegatuak 966,27 €
  • Prestazio Berezien Batzordea: 803,19 €.
  • Kontrol eta Segimendu Batzordea: 654,24 €.

Zuzendari kudeatzailea

2023ko ekitaldiaren ordainketak*, Gizarte Segurantzako Lege Orokorreko Testu Bateginaren 88. artikuluan, 3 eta 4 ataletan aurreikusitakoaren arabera, 2015eko urtarrilaren 2an komunikatutako aginduari dagokionez. Honen arabera Gizarte Segurantzarekin Kolaboratzen duten Mutualitateen sailkapena onesten duena.

  • Oinarrizko ordainsaria: 114.969,23 €.
  • Postuaren osagarria: 68.981,54 €.
  • Aldakorra, Zuzendaritza Batzordeak ezarritako helburuen arabera jasoko litzatekeen gehienekoa: 45.987,70 €.
  • Kalte-ordainak guztira: 229.938,47

*2023rako sektore publikoan soldata masari buruzko arauak behin betiko onartzetik letorkeen igoera aplikatzeke duten ordainsariak eta horien aplikazioa.​

Goi-karguek jasotako kalte-ordainak karguaren uztea dela eta

Dela eta kalte-ordainen ordainketa ez dira egin karguaren uztea.