2021. urteko bezeroen asebetetzearen emaitzak aurkeztu ditu FREMAPek

MADRIL (2022/05/23)

FREMAPen bezeroei inkesten sistema helburua du ezagutu beraien asetasun maila eskainitako zerbitzuekin eta hobekuntza jarraia ahalbidetzeko beharrezko motorra osatzen du.

Zentzu horretan, 2021 ariketan ahalegin garrantzitsua egin da lehen eskutik ezagutzeko babestutako eta atxikitako langileen, enpresen eta FREMAPen kolaboratzaileen asebetetzea, zerbitzuaren ematearen alderdi nagusietan

Telefono bidezko 38.378 dei egin dira, % 30,48 areagotu dira 2020an egindakoei dagokienez. Eskuratutako emaitza globala 8,34 da (1etik 10erako puntuazioan).

Inkesten emaitzen artean balorazioak nabarmentzen dituzte (0. min, maximoa 10) hurrengo eremuetan gaixoek emanda:

Emaitzen artean nabarmentzen dute: 

ENPRESA elkartuen balorazioa

8,11

KOLABORATZAILEEN balorazioa

8,38

GAIXOEN balorazioa/LANGILEAK:

FREMAP ospitaleetan artatutako gaixoak

Ospitaleratzea duten ospitaleak

9,12

Eguneko ospitaleak

9,16

Asistentzia-zentroetan arreta jarritako gaixoak:

LIk arreta jarritako langileak / LG

Besteren konturako langileak

8,40

Norberaren Kontua

8,37

ITCCek arreta jarritako langileak

Besteren konturako langileak

8,30

Norberaren Kontua

7,77

Haurdunaldiaren Arrisku langileak/LN

8,59

Langileak Kontuz Adingabeen

9,37

Jardunari uzte langileak

8,40

  • Lan-istripuengatik artatutako langileen hoberen baloratutako zerbitzua da errehabilitazioa: 8,57 besteren kontura eta 8,83 norberaren kontura 
  • Kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezintasunagatik artatutako langileek hoberen baloratutako zerbitzua da errehabilitazioa 8,55 besteren kontura eta 8,27 norberaren kontura 
  • Adin txikikoen zaintzaren onuradunek 9,37 puntuatu dute gizarte-langileen arreta
  • Autonomoen % 91,75ak FREMAP gomendatuko luke 
  • Inkesta egin duten aholkularien % 90ak FREMAP gomendatuko luke
  • Inkesta egin duten enpresen % 87ak FREMAP gomendatuko luke
  • REM/LN langileen % 78,92k normal edo laburtzat jotzen dute hitzordura arteko denbora eta % 93,51ek normal edo laburtzat jotzen dute kobratzeko denbora
  • Jarduera utzi duten autonomoen % 82,64k normal edo laburtzat jotzen dute kobratzeko denbora
  • FREMAPeko kudeatzaileak 8,51 puntuazioa jaso du enpresen eskutik eta 8,96 kolaboratzaileengandik 
  • FREMAPeko instalazioak batez beste 8,67 puntuazioa jaso dute lan-istripuengatik artatutako langileengatik.

Gehiagok FREMAPen bezeroak nabarmentzen dituzte alderdiak hurrengo hauekdira: 

Iritziz lo/langile batekoa 

Enpresen iritziz 

Kolaboratzaileen iritziz 

Arreta pertsonala 

Kudeat-zailea 

Kudeat-zailea 

Adeitasuna 

Azkartasuna 

Kontuz! 

Errehabilitazioa 

Formakuntzaren web-mintegia 

Azkartasuna 

Bezeroen Arreta-bulegoa (OAC) FREMAPen bezeroen erreklamazioak kudeatzen ditu bilduta Mutuaren kanal desberdin eskuragarrien bidez: dauden orriak zentro guztietan, inprimakia de la FREMAPen web orria eta Erreklamazioen Bulego Birtuala

FREMAPek bere bezeroekin duen konpromisoa da jasotzen diren unetik 10 egun naturaleko gehienezko epean erreklamazioak ebaztea, eta salbuespen gisa luza daiteke 30 egunera arte.

FREMAPen OACen kudeaketako 2021eko oinarrizko datuak honakoak izan dira: 

Erreklamazioaren indizea 

4.833 

Jasotako erreklamazioak 

Espediente guztien % 0,24

Laguntza guztien % 0,19

Erreklamazioen onarpenaren indizea 

% 19,87 

ebatzitako erreklamazioak

Erantzunaren batazbesteko denbora 

8,28 egun 

Indizea de ez erantzunarekin adostasuna 

% 0,92 

Gomendioak 

123 

FREMAPen webgunearen bidez artatutako informazio-eskariak

1.243