Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

FREMAPek "Aldi baterako ezintasunaren buru eta portaera nahasteen eboluzioaren ikerketa (2015etik 2021era)" aurkeztu du

MADRID (2022/08/29)

El "Aldi baterako ezintasun egoeran buruko eta portaerako nahasmenduen bilakaeraren ikerketa" FREMAPek egina da, eta bertan 2015etik 2021era artean 3 milioi langileen artetik ateratako lagin batetik 380.000 baja aztertzen ditu.

Zazpi urte horietan, buruko eta portaerako nahasmenduen aldi baterako prozesuen batez besteko intzidentziak goranzko joera erakutsi zuen adin-talde guztietan, % 17,36ko igoerarekin, ikerketaren arabera. Intzidentziaren hazkunde handiena 35 urtetik beherakoen taldean erregistratu zen, 2015ean 1,65 izatetik 2021ean 2,16 izatera igaro zelarik. Horrek % 30,91ko hazkundea suposatzen du; 49 urtetik gorakoen adin-taldean hazkundea % 8,28 izan da, eta 35 eta 49 urte arteko adin-taldean % 14,37koa.

Buruko eta portaerako nahasmenduen baja-intzidentziak mailarik altuena 2019an izan zuen (% 2,15), eta 2020an gertatutako beherakadaren ostean (pandemiaren hasierako urtea), 2021ean hazi egin zen (% 1,96), pandemiaren aurretik erregistratutako balioetatik hurbil kokatuz.

Arrazoi horrengatiko bajen batez besteko iraupenaren hazkundeari dagokionez, hazkunde handienak 35 eta 49 urte arteko taldean erregistratu ziren, 2015ean 67,76 egun izatetik 2021ean 100,57 egun izatera igaro zelarik, % 48,42koa izanik hazkundea.

49 urtetik gorako adin-taldean, bajaren iraupena % 46,45 igo zen, eta 35 urtetik beherako taldean, % 29,55.

 Nabarmentzekoa da, txostenaren arabera, patologia horietatik (covid-19aren eragina salbuetsita) eratorritako laneko bajak 2021ean baja-egunen % 15,04 izan ziren, baja egun gehien eragin duen bigarren gaixotasun taldea delarik, nahasmendu muskulueskeletikoen atzetik.

 

Sartu txostenera: https://gestionit-eu.fremap.es/Documents/pdf/informeTMC-REV0.pdf