Alde batera utzi zintaren komandoak
Eduki nagusira salto egitea

FREMAPen web-orria

Edukira salto egin

FREMAPek "Trafikoko lan-istripuaren azterketa, hilkortasun-tasa eta ezintasun iraunkorra" txostena aurkezten du

"FREMAP Osasun Behatokiak" egindako azterlan honek trafikoko lan-istripuen ezbehar larri eta hilgarriei eragiten dieten hainbat alderdi jorratzen ditu.

MADRIL (2022/12/21)

Trafikoko lan-istripuak izan dira, historikoki, laneko arriskuen prebentziorako erronka handienetako bat, eta izaten jarraitzen dute; ez bakarrik mota horretako ezbehar-tasaren intzidentzia handiagatik, baita istripu horiek langileengan, enpresengan eta gizarte-segurantzaren sisteman dituzten ondorio larriengatik ere.

Heriotza eragin duen laneko trafiko-istripuak lan-istripuek eragindako heriotzen %27,74 eragiten du, eta heriotzen bigarren zioa da, bihotzekoen eta garun-isurien ondoren (guztizkoaren %28,5).

Ezintasun iraunkorrei dagokionez, trafikoa da hirugarren zioa, eta aitortutako 10 ezintasunetatik bat eragiten du (% 9,45).

Horregatik, funtsezkoa da bide-segurtasuna prebenitzeko eta sustatzeko programak ezartzea laneko ezbehar larri eta hilgarriak murrizteko.

FREMAPen Prebentzio Sailak egindako azterlanak adierazle interesgarriak aurkezten ditu enpresek bide-segurtasuneko programak praktikan jarri ahal izateko.

Ikerketaren ondorioak kontuan, hau azpimarratzen da:

 • Intzidentzia lau aldiz handiagoa da gizonengan emakumeengan baino.
 • Bide-segurtasunaren sustapenean eta mugikortasun-planetan in itinere trafiko-istripuak sartzearen garrantzia (%64,8). Plan horietan kontuan hartu beharko dira istripuak lanera joateko ibilbidean lanetik itzulerarakoan baino halako bi izatera eramaten duten baldintzak.
 • Adina baloratzeko beharra, 49 urtetik gorako pertsonei arreta berezia eskainiz mugikortasun-planetan,eta mugikortasun-motaren arabera duten garrantzian.
 • Jarduera-sektore bakoitzaren baldintza soziolaboral partikularrek mugikortasun-prozesuei dagokienez duten eragina, bereziki, garraio-sektoreaz gain, honako hauek nabarmentzen dira: eraikuntza, ostalaritza eta industria.
 • Aldi bateko alderdiak txertatzea: eguzki-argirik gabeko ordutegian egindako joan-etorriak, asteko eguna, eguneko ordua, lanaldiaren banaketa, hilabetea, mugikortasun-planak zehazteko analisietan funtsezko elementu gisa. · Mugikortasun mota identifikatu, arreta berezia jarriz honetan:
  • motozikleten erabilera, bitarteko hori baita istripu gehien jasaten duena, %37,2arekin.
  • Bizikletak eta patinak, goraka doan garapen-bitartekoak izanik aztertutako istripuen %3,2 baitira dagoeneko.
  • Hautatutako trafiko-istripuzko espedienteen %9,4 eragin duten harrapatzeen prebentzioa.

Enpresa arloan gara daitezke txostenean agertzen diren emaitzak gutxitzera zuzendutako ekintzak. Horretarako, beharrezkoa da mugikortasuneko eta bide-segurtasuneko planak, ibilgailu-floten kudeaketa, ibilbide seguruen plangintza eta bide-arriskuen azterketan identifikatzen diren beste neurri batzuk plan horren prebentzio-planean txertatzea.

Bestalde, pertsonek jakin behar dute laneko zirkulazio-istripuak prebenitzeko adierazten zaizkien neurriak balioesteko eta praktikan jartzeko gauza izan behar direla. Mugikortasunari aurre egiteko dugun moduarekiko jarrera pertsonala eta kultura dira egoera horri aurre egiteko gakoetako batzuk.

Trafikoko lan-istripuak ondorio pertsonalak eta sozialak ditu, protagonismo handiagoa izan behar du enpresen prebentzio-planetan, eta arreta handia eskaini behar zaie mugikortasun-modu desberdinetatik eratorritako arriskuen prebentzioan inplikatutako eragile guztiei.

Sartu FREMAPen "Trafikoko lan-istripuaren azterketa, hilkortasun-tasa eta ezintasun iraunkorra" txostenera esteka honetatik.