Langileak

Prebenitzen dugu

Orrialdearen edukia

FREMAPek, langileen osasunari egindako erabateko tratamenduan, bikaintasuna lortzeko konpromisoa hartzen du bere gain. Horregatik, Prebentzioa funtsezko prestaziotzat du, elkartutako enpresen eta langileen segurtasun eta osasun maila hobetzeko eta ezbehar-tasak txikiagotzeko.

Zer egiten dugu?

Prebentziozko jarduerak garatzen ditugu, Gizarte Segurantzaren jardueraren babeslearen barne. Helburua da elkartutako enpresei eta langile autonomoei laguntzea laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak kontrolatzen eta murrizten.

Nola egiten dugu?

 • Bisitak antolatzen ditugu gai hauei buruz aholkatzeko:
  • Lan istripuak eta gaixotasun profesionalak zehazten dituzten baldintzak hobetzea.
  • Koordinazio medioak aplikatzea lan-arriskuak saihesteko. Arrisku horiek langileek hainbat enpresetan lan egiten dutelako edo langile autonomoek leku berean lan egiten dutelako eratorritakoak izango dira.
  • «Prevención10.es» zerbitzuak eskaintzen dituen funtzionaltasunak eta erabilera. Zerbitzuak Gizarte Segurantzaren babes jarduera eskaintzen die langile autonomoei eta 25 langilerainoko enpresei.
  • Lanpostuak eta egiturak egokitzea istripua jasan duten edo jatorri profesionaleko patologiak dituzten langileak birkokatzeko.
 • Gaixotasun profesionalak eta lan-istripuak aztertzen ditugu, horiek gertatzeko kausen inguruan aholkatzeko eta praktika egokiak irakasteko berriz gerta ez daitezen.
 • Enpresetan ezbehar-tasa handienak dakartzaten kausak aztertzen ditugu, horiek murrizteko neurriak eta kontrol planak ezartzeko.
 • I+G+b programak, ikerketak eta analisiak egiten ditugu laneko ezbeharrei buruz, beharrezko informazio horrekin enpresentzako prebentzio planak garatzeko.
 • Prebentzioaren kultura sustatzen dugu praktika egokiak sortuta eta zabalduta prebentzioaren etengabeko kudeaketarako eta hobekuntzarako.

Prebentzioarekin konprometituak

FREMAPek osasunarekin eta segurtasunarekin duen konpromiso historikoak dakartza zerbitzu bikaina garatzea eta zeharkako ikuspegia izatea. Horrela, gizarteraino iristen da:

 • Praktika egoki, argitalpen, ikerketa eta I+G+b guztia eskuragarri jarrita "FREMAPen Prebentzio Kanala" atalean.
 • Hainbat biltzar, jardunaldi tekniko eta lantegitan parte hartzea; unibertsitateek, fundazioek, administrazioek, enpresaburuen elkarteek zein beste erakunde batzuek antolatuak.
 • Argitalpen eta artikulu teknikoak etengabe argitaratzea.
 • Elkarteekin eta erakundeekin elkarlanean aritzea, araudia eta irizpide teknikoak sortzeko.