Legezko oharra

Orrialdearen edukia

Identifikazio fiskala

34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoak, 10. artikuluan ezarritakoa betez, jakinarazten da FREMAPek (FREMAP, GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DUEN 61 ZENBAKIDUN MUTUALITATEA. Egoitza: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid. IFK: G-28207017) hirurogeita batgarren zenbakia duela Gizarte Segurantza kudeatzen kolaboratzen duten Erakundeen Erregistroan eta Interneteko domeinu honen titularra dela: "www.fremap.es".

Webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak

 • Aplikazio honetan sartzen den oro izango da erabiltzailea.
 • Eskainiko diren zerbitzuen erabilera kasuan kasu zehaztutako zehaztapen eta baldintza bereziek arautuko dute.
 • FREMAP da webgunean jasotako jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titularra, baita bertan ageri diren elementu guztiena ere. Erabiltzailea eskubide hauek errespetatzera konprometitzen da.
 • FREMAPek aurretik baimena eman ezean, debekatuta egongo da edozein eduki helburu komertzialekin zatika edo osotasunean erabiltzea edo argitaratzea. Horrez gain, debekatuta dago FREMAPen esku dauden materiala edo edukiak aldatzea edo ezabatzea.
 • Estekak sortzen dituzten webguneetako arduradunek horren berri eman behar diote FREMAPi, posta elektroniko bidez, hona idatzita: atencionclientes@fremap.es. Konexio hauek ez dakarte inolako kidetzerik edo parte-hartzerik lotutako erakundeekin. FREMAPek sarbide hau ukatzeko eskubidea erreserbatzen du. Erabiltzaileren batek ikusiz gero estekatutako orrialdeek emandako zerbitzuak edo edukiak legez kanpokoak direla, balio edo printzipio konstituzionalak urratzen dituztela, edo erabiltzailearen edo hirugarrenen eskubideak kaltetzen dituztela, helbide honetara idatzi behar du: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP ez da inolaz ere erantzulea izango edozein motatako kalte-galerak sortzen badira ohar hau ez irakurtzearen ondorioz edo kasuan kasu ezarritako zehaztapen eta baldintzak ez betetzearen ondorioz. Erabiltzaileak bere gain hartuko ditu kalte-galerak, halakorik izanez gero.

Datuak babesteko politika

Webguneko inprimakien bidez, FREMAPek erabiltzailearen datu pertsonalak eta informazioa bildu ahal izango ditu, gordetzeko eta erabiltzeko.

Datu pertsonalak biltzen dituzten inprimaki horietako bakoitzean, erabiltzaileak bere datuen tratamenduari buruzko informazioa jasoko du, 2016/679 Erregelamenduan (EB) ezarritakoaren arabera (2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra)).

Datuak babesteko eskubideei dagokienez, datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, haien aurka egiteko, haiek eramateko, haien tratamendua mugatzeko eta haien inguruan automatizatutako banakako erabakirik ez hartzeko eskubidea duela jakinaraziko zaio erabiltzaileari, bitarteko hauen bidez:

 • Helbide sozialera zuzendutako idatzia: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Lurralde nazionalean kokatutako gure edozein zentroetan eskuragarri dagoen aurrez ordaindutako gutun-azala
 • Posta elektroniko bidez, helbide honetara: derechos_arco@fremap.es
 • Beharrezko informazioa
  • Interesdunaren izena eta abizenak
  • NAN, pasaporte edo identifikatzen duen beste dokumentu baliagarri baten fotokopia, edo erabiltzailea ordezkatzen duen pertsonaren dokumenturen batena (ordezkaria joanez gero, ordezkariaren eta ordezkatuaren NAN ez ezik, interesdunaren berariazko baimena ere aurkeztu beharko da).
  • Eskaera zehazten duen eskaera
  • Helbidea jakinarazpen, data eta eskatzailearen sinadurari begira
  • Hurrengoak formulatzen duen eskaeraren egiaztagirira:

Datu pertsonalen tratamenduarekin erlazionatutako edozein zalantza argitzeko, FREMAPeko datuen babeserako ordezkariarekin jarri behar dute harremanetan erabiltzaileek, idatziz (Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda. Madrid) edo posta elektronikoz (dpd@fremap.es).

Erabiltzaileak emandako datu pertsonalak tratatzeko, behar diren neurri tekniko eta antolakuntzako guztiak hartuko dira, gal ez daitezen, behar ez bezala erabil ez daitezen, alda ez daitezen eta inork baimenik gabe erabil ez ditzan; betiere, teknologiaren egungo aurrerapena, datuen izaera eta egindako arrisku azterketa kontuan hartuta. UNE-EN ISO/IEC 27001 arauaren arabera behar bezala ziurtatutako erakunde gisa, nabigazioan eta telekomunikazioetan konfidentzialtasuna eta pribatutasuna babestuta daudela ziurtatzeko behar adina kontrol ditu ezarrita.

Erabiltzaileak eguneratuta izan behar ditu eman dizkigun datu pertsonalak. Datu pertsonalak aldatu edo eguneratu behar izanez gero, idatziz jakinaraziko du erabiltzaileak, datu pertsonalak babesteko eskubideez baliatzeko aipatu ditugun bideetako bat erabilita. Erabiltzailea izango da erantzulea emandako datuak zehatzak eta egiazkoak ez badira edo eguneratuta ez badaude, eta FREMAPek ez du erantzukizunik izango datuak okerrak badira, zehatzak ez badira edo beste norbaitenak badira.

Informazio gehiago lortzeko, sartu hemen: Datuak babesteko politika.

Sare sozialak erabiltzeko arauak

FREMAPek LinkedIn, Twitter, Youtube eta Facebook sare sozialak erabiltzeko, erabilera zehaztapenak eta baldintzak gorde behar dira. Sare sozialen kanala guztiontzat erabilgarria izan dadin, oinarrizko arau batzuk errespetatu behar dira. Irakurri arretaz erabilera arau hauek parte hartzen hasi aurretik:

 • Gogoratu foro publiko batean zaudela. Datuak, iruzkinak edo informazioa argitaratzen duzunean, sare sozial honetako gainerako erabiltzaileek eta FREMAPek ere ikusi ahal izango dituzte.
 • Hitz egin lehenengo pertsonan, eta ahalegindu iruzkin baliagarriak egiten eta informazio egiaztatua ematen. Gogoratu zeu zarela egiten dituzun ekarpenen eta haiek zure irudian eta izen onean dituzten ondorioen erantzulea. Zalantzarik baduzu, ez egin ekarpenik.
 • Eremu hau iritziak trukatzeko edo eztabaida konstruktiboan aritzeko foro bat da; ez da polemika sortzeko edo beste erabiltzaile batzuk edo hirugarrenak gutxiesteko, ezta kexak eta erreklamazioak aurkezteko ere. Kexa edo erreklamazioren bat egin nahi baduzu, FREMAPek horretarako ezarrita dituen bide espezifikoak erabili behar dituzu. Egungo zerbitzuei buruzko eskaera, iradokizun edo erreklamazioren bat kudeatu nahi baduzu, bidali mezu bat helbide honetara: atencionclientes@fremap.es.
 • Tratatu begirunez beste erabiltzaileak. Erabili hizkuntza egokia eta zuzena.
 • Ez argitaratu publizitate materialik, eta ez erabili profila lana bilatzeko.
 • Ekarpenak egiten dituzunean, datu zehatzak eta benetakoak eman behar dituzu. Sar ditzakezu aipuak, baita hirugarrenen testu, liburu edo bestelako lanetako zati txikiak ere; hori eginez gero, ordea, iturria eta egilearen izena jarri behar dituzu.
 • Profil hau egoki erabiltzen dela ziurtatu behar dugu; hori dela eta, FREMAPek, administratzailea den heinean, eskubidea izango du, salbuespenik gabe, era honetako ekarpenak ezabatzeko:
  • Legez kanpokoa, errespetugabea, mehatxuzkoa, funsgabea, kalumniazkoa, iraingarria, lizuna, desegokia, edo etikoki edo sozialki diskriminatzailea bada.
  • Hirugarrenen datuak badakartza, baldin eta hirugarrenen baimenik gabe sartu badira datuak ekarpenean.
  • Edozein eratako publizitate edo propaganda materiala badu, norberaren edo hirugarrenen onurarako dena, pertsona fisikoak edo juridikoak izan.
  • Erredundantea bada.
  • Eduki berbera behin eta berriro argitaratzen badu.
  • Orriaren xedearekin erlazionatuta ez badago.
 • Erabilera pertsonal edo pribaturako soilik deskarga, kopia edo inprima daitezke edukiak.

FREMAP ez da profil honetan ematen diren iritzien erantzule, eta ez du bermatzen bertan jasotako informazioa egiazkoa, zehatza edo eguneratua denik. Halaber, FREMAP ez da profil honetako esteken bidez kontsulta daitezkeen besteren webguneen erantzule, ezta hirugarrenek eskainitako edukiaren erantzule ere”.

Eztabaiden ebazpena

Espainiako indarreko araudia aplikatu beharko da eta edozein eztabaida Madrileko Epaitegi eta Auzitegietara joango da.​