Legezko oharra

Orrialdearen edukia

Identifikazio fiskala

Informazio eta Merkataritza Elektronikoaren Elkarteko Zerbitzuen inguruko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan aurreikusitakoa betez, jakinarazten da GIZARTE SEGURANTZAREKIN KOLABORATZEN DEN 61 ZENBAKIDUN FREMAP MUTUALITATEA, Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madril 28222 - Madril helbidearekin eta G-28207017 IFK zenbakiarekin, inskribatuta dagoela Gizarte Segurantzaren Kudeaketan kolaboratzen diren Erakundeen Erregistroan, hirurogeita bat zenbakiarekin eta "www.fremap.es" interneteko domeinuaren titularra dela.

Datuak babesteko politika

FREMAPek, GIZARTE SEGURANTZAREKIN ELKARLANEAN DIHARDUEN 61 ZENBAKIKO MUTUALITATEAK, adierazten du datu pertsonalak babestearen inguruko betebeharrak betetzen dituela, 2016/679 Erregelamenduan (EB) ezarritako neurriak aplikatuz (2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra)).

Interesdun gisa, datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, haien aurka egiteko, haiek eramateko, haien tratamendua mugatzeko eta haien inguruan automatizatutako banakako erabakirik ez hartzeko eskubidea izango duzu, modu hauen bidez:

 • Helbide sozialera zuzendutako idatzia: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Lurralde nazionalean kokatutako gure edozein zentroetan eskuragarri dagoen aurrez ordaindutako gutun-azala
 • Posta elektroniko bidez, helbide honetara: derechos_arco@fremap.es
 • Beharrezko informazioa
  • Interesdunaren izena eta abizenak
  • NAN, pasaporte edo identifikatzen duen beste dokumentu baliagarri baten edo ordezkartzen duen pertsonaren fotokopia, hala gertatzekotan
  • Eskaera zehazten duen eskaera
  • Helbidea jakinarazpen, data eta eskatzailearen sinadurari begira
  • Hurrengoak formulatzen duen eskaeraren egiaztagirira:

FREMAPeko Datuak Babesteko ordezkariarekin jar zaitezke harremanetan, idatziz (Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda. Madrid) edo posta elektronikoz (dpd@fremap.es)

Webaren erabilera

 • http://www.fremap.es gunearen eta bertako eduki guztien jabetza industriala eta intelektuala FREMAPena da. Erabiltzailea eskubide hauek errespetatzera konprometitzen da.
 • www.fremap.es web orriaren edozein eduki helburu komertzialekin erabiltzea edo argitaratzea -osorik zein ez- guztiz debekatuta dago, aurretik FREMAPek horretarako baimenik eman ez badu. Horrez gain, debekatuta dago FREMAPen esku dauden materiala edo edukiak aldatzea edo ezabatzea.
 • www.fremap.es webguneko edozein atalera estekak sortzen dituzten webguneetako arduradunek aurretik FREMAPi jakinarazi beharko diote, ondoko helbide honetara idatzita: atencionclientes@fremap.es. Konexio hauek ez dakarte inolako kidetzerik edo parte-hartzerik lotutako erakundeekin. FREMAPek sarbide hau ukatzeko eskubidea erreserbatzen du. www.fremap.es webaren edozein erabiltzailek estekatutako orrialdeen edukia edo ematen dituzten zerbitzuak legez kanpokoak direla, balio edo printzipio konstituzionalak urratzen dituztela, edo erabiltzailearen beraren edo hirugarren baten ondasunak edo eskubideak lesionatzen dituztela uste badu, hurrengo helbidean komunikatzea erregutzen da: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP ez da inolaz ere ohar hau ez irakurtzetik eratorritako edozein motatako kalte-ordainen edo bertan ezarritako baldintzen betebehar zehatzak ez betetzearen arduraduna izango. Bisitariak webean sortu ahal dituen kalte-galerei erantzungo die: www.fremap.es

Sare sozialak erabiltzeko arauak

FREMAPek LinkedIn, Twitter, Youtube eta Facebook sare sozialak erabiltzeko, erabilera zehaztapenak eta baldintzak gorde behar dira. Sare sozialen kanala guztiontzat erabilgarria izan dadin, oinarrizko arau batzuk errespetatu behar dira. Irakurri arretaz erabilera arau hauek parte hartzen hasi aurretik:

 • Gogoratu foro publiko batean zaudela. Datuak, iruzkinak edo informazioa argitaratzen duzunean, sare sozial honetako gainerako erabiltzaileek eta FREMAPek ere ikusi ahal izango dituzte.
 • Hitz egin lehenengo pertsonan, eta ahalegindu iruzkin baliagarriak egiten eta informazio egiaztatua ematen. Gogoratu zeu zarela egiten dituzun ekarpenen eta haiek zure irudian eta izen onean dituzten ondorioen erantzulea. Zalantzarik baduzu, ez egin ekarpenik.
 • Eremu hau iritziak trukatzeko edo eztabaida konstruktiboan aritzeko foro bat da; ez da polemika sortzeko edo beste erabiltzaile batzuk edo hirugarrenak gutxiesteko, ezta kexak eta erreklamazioak aurkezteko ere. Kexa edo erreklamazioren bat egin nahi baduzu, FREMAPek horretarako ezarrita dituen bide espezifikoak erabili behar dituzu. Egungo zerbitzuei buruzko eskaera, iradokizun edo erreklamazioren bat kudeatu nahi baduzu, bidali mezu bat helbide honetara: atencionclientes@fremap.es.
 • Tratatu begirunez beste erabiltzaileak. Erabili hizkuntza egokia eta zuzena.
 • Ez argitaratu publizitate materialik, eta ez erabili profila lana bilatzeko.
 • Ekarpenak egiten dituzunean, datu zehatzak eta benetakoak eman behar dituzu. Sar ditzakezu aipuak, baita hirugarrenen testu, liburu edo bestelako lanetako zati txikiak ere; hori eginez gero, ordea, iturria eta egilearen izena jarri behar dituzu.
 • Profil hau egoki erabiltzen dela ziurtatu behar dugu; hori dela eta, FREMAPek, administratzailea den heinean, eskubidea izango du, salbuespenik gabe, era honetako ekarpenak ezabatzeko:
  • Legez kanpokoa, errespetugabea, mehatxuzkoa, funsgabea, kalumniazkoa, iraingarria, lizuna, desegokia, edo etikoki edo sozialki diskriminatzailea bada.
  • Hirugarrenen datuak badakartza, baldin eta hirugarrenen baimenik gabe sartu badira datuak ekarpenean.
  • Edozein eratako publizitate edo propaganda materiala badu, norberaren edo hirugarrenen onurarako dena, pertsona fisikoak edo juridikoak izan.
  • Erredundantea bada.
  • Eduki berbera behin eta berriro argitaratzen badu.
  • Orriaren xedearekin erlazionatuta ez badago.
 • Erabilera pertsonal edo pribaturako soilik deskarga, kopia edo inprima daitezke edukiak.

FREMAP ez da profil honetan ematen diren iritzien erantzule, eta ez du bermatzen bertan jasotako informazioa egiazkoa, zehatza edo eguneratua denik. Halaber, FREMAP ez da profil honetako esteken bidez kontsulta daitezkeen besteren webguneen erantzule, ezta hirugarrenek eskainitako edukiaren erantzule ere”.

Eztabaiden ebazpena

Espainiako indarreko araudia aplikatu beharko da eta edozein eztabaida Madrileko Epaitegi eta Auzitegietara joango da.