Konpromisoa dugu Gizarte Segurantzaren sistemaren 4 langileetako bat babesteko, arreta gertukoa, humanista eta pertsonalizatua emanez, erantzuna emanez gure mutualistengan jarritako konfiantzari eta lagunduz baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen direla.


Gure taldea 4.400 profesional baino gehiagoz osatuta dago eta horiek konpromisoa dute zerbitzu bikaina emateko, kudeaketan eraginkorrak izateko eta gure jardueran garatzen ditugun arlo desberdinetan berrikuntza eta ikerketa burutzeko.

Jerezko FREMAP ospitalearen irudia

Zer egiten dugu FREMAPen?


Prestazio ekonomiko eta osasun-laguntzen kudeaketa, errehabilitazioa barne, Gizarte Segurantzako lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen kontingentzien babespean, baita kontingentzia horien prebentziorako jarduerena ere, Mutuei dagozkien Gizarte Segurantzaren sistemaren prestazio guztien kudeaketaz gain: Gaixotasun arrunta eta lanez kanpoko istripua, haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arriskua, autonomoen jardunari uzteagatiko prestazioa, minbizia edo beste gaixotasun larri batzuk dituzten adingabeen zainketako

"Ziur gaude lantoki seguru eta osasuntsuen lorpenak modu positiboan eragiten duela langileengan, gure enpresetan, eta baita Gizarte Segurantzan eta gizartearengan oro har."

Gizarte Segurantzarekin dugun kolaborazioak estali egiten ditu lanetik eratorritako kalteren batengatik kaltetutako langileen beharrak, eta horiek artatzen ditugu osasun-laguntzako, kudeaketa ekonomikoko eta prebentzioko langile espezializatuekin. Erraztu egiten dugu, beharrezkoa den kasuetan, prestazio berezietarako eta berregokitze profesionalerako zerbitzurako sarrera.ESTALDURAK

EKIPAMENDUA ETA INSTALAZIOAK


fremap ospitaleen kopurua

208
Arreta zentroak

4 Barneratzea duten ospitaleak

4 Eguneko ospitaleak

2 Mutuen arteko ospitaleak


inbertsio berriak

7,5 milioiak
Inbertsio berriak
2019an

Inbertsioak berrezarpenean

6,76 milioiak
Inbertsioak berrezarpenean
2019an

gure langileen eskura dauden metroak

216.986 m2
Gure babestutako langileen
eta elkartutako enpresen eskura

TEKNOLOGIA ETA SISTEMAK


zerbitzuak

Zerbitzuak

web-mintegiak

Web-mintegiak

3D inprimatzea

3D inprimatzea

irudi medikoen kudeaketa

Irudi medikoen kudeaketa

berrikuntza
berrikuntza
historia klinikoa
Historia kliniko bateratua
Fremap kanalak
Kanalak
Fcontigo eta FOL
skype
Skype
Agile metodologia
Agile

FREMAP taldea


fremapen lan egiten duten profesionalak

4.532
Profesional

kudeaketako langileak
1.352
Pertsona
Kudeaketa
laguntza teknikoko langileak
315
Pertsona
Laguntza teknikoa
prebentzioko langileak
149
Pertsona
Prebentzioa
langile mediko-sanitarioak
2.640
Pertsona
Mediko sanitarioak
zerbitzu orokorretako langileak
76
Pertsona
Zerbitzu orokorrak
laneko osasuna, zaindu egiten zaitugu
LANEKO OSASUNA
Zaindu egiten zaitugu
talentuaren garapena, elkarrekin hazten gara
TALENTUAREN GARAPENA
Elkarrekin hazten gara
langileen gogobetetzea
LANGILEEN GOGOBETETZEA
Pertsona gure jarduketaren erdigunean
lan egonkor baten aldeko apustua egingo dugu
LAN EGONKORRAREN ALDE EGITEN DUGU
Etorkizuna
gizarte onurak
GIZARTE-ONURAK
Gehitzen den balioa
lankidetza lana
ELKARLANA
Taldean aurrera eginez.
konpromisoa dugu integrazioarekin
KONPROMISOA DUGU INTEGRAZIOAREKIN.
Zure gaitasunengan sinesten dugu

GIZARTE ERANTZUKIZUNA


FREMAPen Gizarte Erantzukizuna gure konpromiso boluntario eta arduratsua bezala ulertzen dugu, bere legezko beharretatik haratago. Hori interes taldeetako aukeren kudeaketan integratuz, lagundu egiten du osasunaren hobetzean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean. FREMAPek enpresa-eredu erantzule eta jasangarria izan nahi du, balioa emanez gure interes-taldeei eta barne hartuz gure kudeaketan gizarte erantzukizuneko funtsezko ardatzak; besteak beste, gobernu korporatiboa, ingurumenarekiko errespetua, giza-eskubideak edo berrikuntza.

mundu ituna

MUNDUKO ITUNAREN ESPAINIAKO SAREAREN HAMAR PRINTZIPIO

2002az geroztik konpromisoak gehituz

Gure jardueraren bidez, GJHen lortzean papera aktiboa burutzen dugu, modu zuzenean edo zeharka lagunduz horiek lortzen.

ingurumen politika

INGURUMEN POLITIKA

Gizarte-aurrerapenari laguntzen diogu

bere helburua da FREMAP orientatzen duten jarduera printzipioak finkatzea gai horretan bere estrategia garatzeko eta horrela bere ingurumen-jarduera hobetzea eta gizartearen garapenean laguntzea ahalbidetzen dio gizarte-erantzukizunean oinarrituz, eta interes-talde nagusien aurreikuspen eta interesei erantzuten die.


genero-indarkeriari ez

GENERO-INDARKERIARI EZ

Genero indarkeriarik gabeko gizartearen aldeko enpresa

Sentsibilizazio-jarduera desberdinak eginez eta genero-indarkeriarik gabeko gizarteari lagunduz


fremapen ekintza, solidaritatea bultzatuz

FREMAPEN GIZARTE EKINTZA

Elkartasuna bultzatzea

Gure enpresa osatzen duten pertsonek sortutako mugimendu solidarioa, enpresaren kulturaren printzipioek eta gizartearekiko ardurak akuilaturik gizartearen aurrerabiderako ekarpena egiteko erabakia hartu zuten, FREMAPen jardueraren bestelako ikuspegi batetik.


Bequal

BEQUAL

Bequal Plus zigiluak desgaitasuna duten pertsonen eskubideekiko eta haien lan- eta gizarte-inklusioarekiko gure konpromisoa ziurtatzen du


Aniztasunaren charterra

ANIZTASUNAREN CHARTERRA

FREMAP, plantilla anitza izatearen abantailez jakitun, Aniztasunaren charterrera atxikituta dago giza-dibertsitatearen berdintasun eta inklusioaren oinarrizko printzipioekiko bere konpromisoa sustatzeko.